Recenze

Veronika Víchová: Autogenní trénink a autogenní terapie: Relaxace, která pomáhá

Nová knipictureprovider (3)ha klinické psycholožky Veroniky Víchové, v níž nacházíme i kapitoly hostujícího autora Karla Gawlika, nás zavádí do světa relaxace pomocí metody autogenního tréninku. Autogenní trénink je systém jednoduchých cvičení, vedoucích k ponoření se do svého nitra, následnému snížení psychické tenze a svalového napětí, zlepšení funkce vegetativní nervové soustavy, zpomalení a pravidelnosti dýchání, redukci spotřeby kyslíky, poklesu frekvence srdeční činnosti či dalším fyziologickým změnám. Efekt tréninku byl pak dle autorů zaznamenán u nejrůznějších obtíží, mezi něž patřily nejen psychické problémy, jako například úzkosti, závislosti či nesnáze při učení, ale také migrény, astma, obezita apod.

Kniha je přehledně rozdělena do deseti kapitol, v nichž se postupně věnuje popisu metody, jejího vzniku a historie, indikacím a kontraindikacím, kazuistikám klientů autorů knihy, doporučením k nácviku a specifikům nejrůznějších zařízení, kde se mu můžeme věnovat, a velice detailnímu rozboru jednotlivých stádií tréninku a nejrůznějším praktickým aplikacím, jako je autogenní terapie nebo muzikoterapie. Dvě kapitoly rovněž popisují relaxační metody, které z autogenního tréninku vycházejí či se mu podobají. V přílohách pak najdeme podrobný popis indikací, nejrůznější praktická doporučení i záznamové archy, které se dají využít ve chvíli, kdy sami trénink absolvujeme.1103442787_8ea5c6da5e_m

Jde o kvalitní učebnici dané metody, v níž je množství teorie, praktických cvičení i rad velice dobře vyváženo. Po jejím přečtení tak máme určitý vhled do situace, který nám umožňuje pochopit, jak metoda vznikla, na co navazuje, jakým způsobem je třeba přemýšlet a na co si dát pozor, chceme-li ji aplikovat. Zároveň je určena nejen začátečníkům, kteří chtějí trénovat sami, ale i absolventům výcvikových kurzů v autogenním tréninku, kteří chtějí metodu naučit své klienty. Knihu jsem začínala číst jako osoba tréninkem „nepolíbená“, po jejím přečtení mám pocit, že mám vcelku kvalitní náhled na kontext metody a budu-li ji chtít cvičit, není pro mne problém si patřičnou pasáž v knize dohledat a připomenout si tak detaily.

Jediné, co bych publikaci vytkla, je to, že v knize jsou některé okolnosti prezentovány jako fakta bez konkrétnějších příkladů, což způsobuje, že ve výsledku metoda působí jako lék na zdravotní problémy všeho druhu. Také se někdy stává, 16519919231_ce788a4946_mže zmíněné výzkumy nenajdeme v seznamu doporučené a použité literatury. Po dočtení knihy věřím, že autogenní trénink má své místo v léčbě nejednoho onemocnění, jeho výhod jsem si však nebyla vědoma ve chvíli, kdy jsem četla první kapitolu, tudíž mne podobná tvrzení poněkud zaskočila. Je mi však jasné, že vzhledem k množství informací, které je k nácviku třeba poskytnout, nemá kniha kapacitu obsáhnout všechny výzkumy, které by daná tvrzení podložily.

Knihu bych doporučila prakticky komukoli, kdo hledá vhodnou metodu relaxace či způsob, jak předat vlastní vědomosti o autogenním tréninku svým klientům či blízkým. Díky ní jsem se totiž dozvěděla o tréninku dost na to, abych si o něm udělala představu a byla schopná ho v běžných situacích aplikovat.

One thought on “Veronika Víchová: Autogenní trénink a autogenní terapie: Relaxace, která pomáhá

  1. Hezký den milí čtenáři,
    opravdu nebylo v mé moci a rozsahu knihy vypsat všechny výzkumy, ale vždy jsou tam jména autorů výzkumů, které když zadáte na internetu, tak si najdete studie.Také je možnost zadat autogenic training a anglicky název onemocnění a najdete studie, které potřebujete.
    autogenní trénink se nejlépe naučíte pod vedením, takže Vás ráda uvítám na našich kurzech (www.autogennitrenink.cz/kurzy).
    Veronika Víchová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *