Recenze

Harold S. Kushner: Aby měl život smysl

Spisovatel a rabín Harolpictureprovider (15)d S. Kushner přináší čtenářům skrze řádky své knihy podnětné myšlenky směřující k otázce, kterou si klade každý z nás – jak dojít k naplnění našeho života, jak dát našemu životu smysl, který nás ujistí o tom, že jsme byli pro svět významní.

               tree-of-life-1Řadě čtenářů se jméno Harolda S. Kushnera spojí především s jeho předchozím dílem Když se zlé věci stávají dobrým lidem, které se stalo velmi podpůrnou knihou pro každého, kdo čelil náročným událostem ve svém životě. Kniha Aby měl život smysl je napsána v podobném duchu jako předešlý titul, čtenáři poskytuje uklidnění, podporuje ho v zamyšlení nad svým vlastním životem a přináší mnoho podnětných úvah ke smyslu našeho bytí.

Kniha by se dala považovat i za osobní zpověď autora, který se snaží předat závěry své životní dráhy dalším lidem, a obohatit je tak o náhled na podstatu života. Autor představuje úvahy o smyslu života vycházející z jeho dlouholeté praxe v roli duchovního, poskytujícího podporu lidem v náročných životních situacích. Ač je literatura orientována duchovním směrem, biblické příběhy, které v knize autor předkládá, slouží především jako metafory přibližující situace, v nichž se ocitáme i my sami v dnešní době. Úvahy o smyslu života se nám tak přibližují v mnohem hlubším obrazu, který sahá až k podstatě lidství. Autor nezůstává pouze u biblických příběhů, ale doplňuje tyto úvahy i o aktuální příběhy, novodobé výzkumy a světovou literaturu (čtenáře jistě potěší, že autor zmiňuje i českého spisovatele Milana Kunderu).

Harold S. Kushner postupně začíná rozplétat neuvěřitelnou síť řady ovlivnění, které na nás mají ostatní lidé a zároveň jak my sami jsme spolutvůrci dějin lidstva. Kniha se neorientuje na otázku, jaký nám život přináší smysl, nýbrž na pohled, jak my sami můžeme život protkat smyslem.

Na začátku knihy autor vymezuje dva světy – jeden, ve kterém jsme neustále hnáni za tím být prvními a porazit všechny ostatní, a druhý, ve kterém se jedná o nás samotné a úsilí, které věnujeme tomu, aby náš život byl naplněn významností. Základní myšlenkou prostupující celou knihou je naše představa o nás samotných – každý bez výjimky chce obstát před sebou samotným, být dobrým člověkem. Že se jedná o spletitou cestu, poodhaluje na každé stránce své knihy.

Autor se v knize věnuje také otázce odplaty a odpuštění. Zabývá se důležitostí našich blízkých, lásce, kterou ostatním věnujeme, zájmu, který projevujeme dalším osobám. Poukazuje také na důležitost integrity každého z nás. Harold S. Kushner je mistrem propojování myšlenek a konec knihy tak představuje integraci jak všech předchozích kapitol, tak i jeho vlastního života. Skrze spletitost jednotlivých životů a návaznost jednotlivých rozhodnutí odkrývá další pohled na to, co vše může dát našemu životu smysl.

Kniha může být přínosem každému, komu imponují metafory, přirovnání a různé úhly pohledu nad otázkami životní cesty. Uvedený titul by také mohl být podpůrným bodem v terapeutickém působení, přinášející klientům pochopení, oporu a možnosti, jak se pokusit dát životu hlubší smysl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *