Recenze

Barbora Bazalová: Autismus v edukační praxi

Povědomí o autismu, či obecně o poruchách autistického spektra (PAS), je bohužel stále nedostatečné, ačkoli knih byla vydána již spousta. S touto neinformovaností sepictureprovider (20) setkáváme v laické, ale i v profesní populaci.  V čem se liší kniha Autismus v edukační praxi české autorky Barbory Bazalové?

Už samotný název napovídá, že autorka se věnuje praktickým zkušenostem, které získala v rámci svého pětiletého výzkumu (237 rodin), jehož cílem bylo zjistit míru podpory nabízené integrovaným žákům s PAS, situaci ve třídách, názory pedagogů, specifika žáků a podmínky inkluzivního vzdělávání těchto žáků. V knize jsou shromážděny autentické zkušenosti rodičů a pedagogů a dalších osob, které se na celém procesu začleňování žáků s PAS do vzdělávání podílejí.

Autorka se ve své knize věnuje možné podpoře dítěte s PAS ve škole, tzn. osvětluje základní pravidla práce, strukturované učení, pomůcky v komunikaci, vhodné intervence a přístupy, vše skrz již zažité, pozitivní i negativní zkušenosti. Velkým kladem je shrnutí legislativních bodů, které jsou podány velmi srozumitelnou formou a vždy doplněny o konkrétní zkušenosti a navazující vyhlášky. Novela školského zákona z roku 2016 přinesla velké změny a možnosti. Věci, které jsou zakotveny v teorii a zákoně, ale v praxi často nefungují a co hůř, není o nich ani povědomí.  Autorka skrze nasbíraná data ukazuje, jak tato implementace do kažautismdodenního boje o asistenta pedagoga či inkluzivní vzdělávání probíhají.

Barbora Bazalová konfrontuje teorii a zákony s prací, poukazuje na mezery ve školním systému (např. inkluze na ZŠ je stále přístupnější, ale spousta rodičů se stěžuje, že otázka navazujícího vzdělávání není pro jejich děti řešena, tedy většinou nemohou dále adekvátně pokračovat). Zjistíte, že častým klíčem k úspěšnému vzdělávání je především dobrý asistent a otevřený přístup učitele a školy.

Jak bylo v úvodu zmíněno, knih o autismu je nepřeberné množství, osobně jsem na knize Barbory Bazalové ocenila fakt, že si toho je sama vědoma, a proto nevěnovala velkou pozornost tomu, jaké např. druhy autismu známe, jak se projevují a co je triáda problémových oblastí. V začátku knihy zmíní jen to nejnutnější a projevy a různorodost chování dětí s PAS ilustruje opět na výpovědích rodičů. Nicméně nezoufejte, autorka poslední kapitolu věnovala praktickým informacím, kde jako člověk s nadhledem a odstupem vytvořila 21 bodů a rad pro rodiče („Nečekejte porozumění okolí, každá odlišnost přitahuje pozornost…“,  „Rodiče, hlavně matky, nechť si uvědomí, že využít služeb typu osobní asistence, pobytové služby apod. není prohřeškem, ale nezbytností. Kvůli zbytku rodiny, ale i sobě, je nutné si zachovat zdravý odstup, zdraví a zcela se nevyčerpat po fyzické a psychické stránce.“), což by mnoho rodičů potřebovalo slyšet a být v tom ujištěno. Autorka podporuje rodiče, aby si stáli za právy svých dětí a knihou jim umožňuje se více zorientovat v legislativních bodech, které jsou školami leckde porušovány. Závěrem autorka připojuje pečlivě okomentované a do jednotlivých kategorií roztříděné knihy, filmy, dokumenty, reportáže či různé metodiky, které jsou v praxi užitečné jak rodičům, tak odborníkům pracujícím s dětmi s PAS. Ostatně celou knihu doprovází kontakty na různá centra a organizace, která se danou problematikou zaobírají a je možné se na ně obrátit.

Knihu lze doporučit rodičům, kteří v ní naleznou sdílené a cenné zkušenosti jiných rodičů. Zároveň knihu shledávám jako vhodnou pro speciální pedagogy, učitele a asistenty. V neposlední řadě studentům zajímajícím se o problematiku autismu a začleňování dětí s PAS do vzdělávacího procesu. Pro všechny bude užitečná zejména jedna společná věc – někdo už to zažil, zvládl to a v knize je možnost přečíst jak. Díky tomu se třeba vývoj dalšího dítěte bude ubírat hned tím správným směrem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *