Recenze

M. Valenta, P. Humpolíček a kol.: Hra v terapii

Kolektiv autorů v čele pictureprovider (19)s profesorem Valentou a doktorem Humpolíčkem hned v úvodu zve k putování „nedozírnými pláněmi hry rozprostírajícími se v krajině fantazie a tvořivosti.“. Vzápětí uvádějí důvod citací dětského psychologa Zdeňka Matějčka „že lépe rozumět hře znamená lépe porozumět sami sobě“. Zmíněný úvod mě nalákal očekáváním podobně okouzlujícího čtení jako je kniha Violet Oaklanderové Třinácté komnaty dětské duše. Proto mě zpočátku čekalo překvapení, protože se jedná o odbornou publikaci v plném slova smyslu.

playfulness-haiti-crayons

Prvotní kapitoly představují podrobný vhled do teoretického zázemí hry. Nabízejí cenný zdroj informací pro zájemce z řad odborníků a studentů. Seznamují čtenáře s různými pohledy na hru od filosofického pojetí Eugena Finka, po pro psychology nejzajímavější psychologické pojetí Susanny Millerové a transakční analýzy Erica Berneho. Obsahuje i krátký exkurz do vývojové psychologie z hlediska hry. Velmi inspirativní je kapitola 4.5, která popisuje techniky „jak pozorovat“ a nabízí cvičení, která si můžete sami na sobě vyzkoušet v rámci profesního a osobního rozvoje. Rozlišuje diagnostickou a terapeutickou funkci hry, uvádí příklady z praxe a kreativní možnosti využití zavedených metod. Pokud pracujete ve své praxi s metodou Scénotest (G. von Staabsová), můžete se od autorů inspirovat, jak práci s ním lépe vytěžit a rozšířit jeho použití v terapii hravým způsobem. Neopomíjí zmínit aktuální metody hrové terapie a diagnostiky jako již zmíněný Scénotest, Welt-test, Erica Method a další. Mezi nimi například také patnáct klinicky užitečných a účinných technik terapie hrou v dětském věku, výživný a velmi inspirativní výběr technik zvolený týmem Dickinsonovy univerzity. Kniha obsáhla v širokém záběru i specifika hry v kontextu pracovní role herního specialisty, dramaterapii, léčebně pedagogickém kontextu a na závěr uzavírá kapitola o hře v gestalt terapii.

Knihu bych doporučovala všem zájemcům o problematiku hry a hrové terapie z řad odborníků a studentů. Lze si v ní najít inspiraci do praxe i obsáhlé teoretické zázemí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *