Recenze

Hrdinka v nás

Jak název napovídá, kniha Hrdinka v nás je převážně o ženách a určená ženám, i proto se budu obracet zejména k nim. Zároveň je nutné na otázky spojené s ženským bytím v současném světě pohlížet nejen z ženského úhlu pohledu, ale v širším kontextu – v kontextu kultur, které byly historicky kulisou k vývoji postavení ženy ve společnosti a které do značné míry ovlivňovaly a ovlivňují to, jak se ženy ve světě a ve společnosti cítí a jak jsou nebo jak „fungují“. Proto věřím, že i muži, partneři žen, mohou v knize najít řadu užitečných podnětů, které mohou dopomoci lepšímu porozumění jejich ženským protějškům.

Jistě se nejedna žena v současném světě dostává do bodu, ve kterém řeší řadu velmi hlubokých a zásadních otázek o způsobu svého bytí. Možná jste si i vy všimla, že dáte přednost úklidu, domácnosti, dětem, partnerovi nebo práci před tím, abyste si udělala čas na sebe a opečovala sebe a své potřeby. Nebo to možná děláte jinak, ale jistě nemusíte pro podobný příklad ze svého okolí chodit daleko. Možná se vám nebo vaší kamarádce stává nebo někdy v životě stalo, že pracovala téměř do úmoru, podávala skvělé výsledky, ale přesto to nevedlo k její větší spokojenosti. 

Zdroj: Nakladatelství Portál

Kniha může čtenářkám i čtenářům pomoci více si uvědomit, kde se vzaly představy o tom, jak by měla vypadat „správná“ žena dnešní doby. Autorka nahlíží na vývoj ženy z pohledu života ženy jako jedince i z pohledu historického vývoje feminity a pomáhá tak čtenářkám či čtenářům lépe porozumět tomu, co řada žen v dnešním světě postrádá. Pomáhá nahlédnout, že ženy fungují v principu jinak než muži, avšak jsou tak silně ovlivňovány v principu mužskými vlastnostmi, že je pro ně těžké vlastně skutečně být ženami. Na ženy jsou často kladeny stejné nároky jako na muže – je od nich požadován výkon, a to na všech frontách – v práci, v rodině, v péči o sebe, o domácnost, o děti … Zároveň na ženy v průběhu jejich vývoje velmi silně působí touha po uznání muži – touží být muži oceňovány, zavděčit se jim, vyrovnat. Začíná to často u postavy otce nebo jiné mužské autority a může být těžké v těchto dogmatech hledat svou vlastní cestu. 

Zdroj: Nakladatelství Portál

K odkrytí této cesty si autorka bere na pomoc řadu významných archetypů, které ženu na její cestě provázejí a se kterými se musí setkat, aby dosáhla aktualizace sebe sama a naplnění svého života a potenciálu. Na příbězích z řecké mytologie nebo různých náboženství autorka ilustruje původ archetypálních vývojových dilemat, která ženy odedávna provázejí na jejich cestě. 

Zdroj: Nakladatelství Portál

Díky příběhům, které knihou provázejí, je kniha čtivá a poutavá a jistě může čtenářkám přinést nejeden „aha“ moment, který jim může nastavit zrcadlo a být nápomocná k uvědomění, co by ve svém životě chtěly nebo potřebovaly změnit, aby mohly být spokojenější. Zároveň kniha může dopomoci k uvědomění a porozumění mechanismům, které za takovým prožíváním sebe sama stojí. 

Zdroj: Nakladatelství Portál

Kniha může být přínosem ženám, které stojí na životní křižovatce a cítí, že potřebují poodstoupit a vědomě si zvolit svou další cestu i za cenu změny nebo ztráty, která však v dlouhodobém horizontu může být velkým ziskem. Zároveň může kniha posloužit jako osvěžující a prohlubující pohled pro terapeuty či terapeutky, které s ženami pracují a na jejich životních křižovatkách je provázejí. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *