Recenze

Neumim to říct – pracovní listy pro pacienty s afázií

S jistou mírou nadsázky se dá říct, že publikací, jakou je Neumim to říct, nemá psycholog nikdy dost. Pro profesionály pracující s pacienty s poškozením mozku po traumatu nebo nemoci je nutností disponovat bohatým arzenálem pomůcek nejen k diagnostice, ale i k rehabilitaci pacientových schopností a čím kreativnějších, tím lépe. Tato sbírka pracovních listů je hezkým zdrojem inspirace pro práci s klienty s expresivní i percepční afázií, případně i jinou formou kognitivního deficitu a důvod sáhnout po ní ve své knihovně se jistě objeví víckrát než jednou. I přesto to není její nejpodstatnější pozitivum.

Autorka Michaela Klírová je původní profesí grafička, která sbírku cvičení pro afatiky vypracovala ve spolupráci s logopedy, motivována osobní zkušeností s podporou blízkého člověka po poškození mozku. A to je možná nejvýznamnější předností této publikace. Autorka ji totiž nevytvořila primárně pro profesionály, ale spíš pro ty, kteří mají ve svém okolí blízkého s potřebou kognitivní rehabilitace. Jejím cílem je tak nabídnout komukoliv, kdo pečuje o osobu s poškozením řečových funkcí, pomocnou ruku. Troufám si říct, že autorčina cílová skupina nebude malá a ještě mnohem víc než odborníci potřebuje sofistikované vedení, aby tak mohla účinně podpořit svého partnera, rodiče, prarodiče nebo přítele v těžké situaci. Rehabilitace pacienta, který má k dispozici pozornost a péči blízké osoby v podobě cílených stimulujících cvičení, je mnohem rychlejší a úspěšnější nežli u toho, který je odkázán jen na zdravotnický personál.

Pracovní listy nabízí přehledně tříděné úkoly zaměřené na trénování řečové výbavnosti a plynulé slovní produkce, slovních automatismů, správného skloňování i porozumění textu a mnohé jiné. Cvičení jsou určená hlavně pro dospělé osoby, mnohé úkoly jsou ale vhodné i pro dětské klienty a dokážou být šikovnou stimulací rozvoje slovní zásoby nebo porozumění. Příručka je zpracována velmi funkčně, úkoly rozděleny podle témat, které procvičují, instrukce jsou jednoduché a srozumitelné, podpořené vždy ilustračním příkladem. Díky profesi autorky navíc můžu vyzdvihnout opravdu kvalitní a efektivní grafické zpracování. Jelikož je prakticky každý úkol na samostatné straně, umožňuje to snadné pořizování kopií v případě skupinového zadávání cvičení. Tyto detaily se mohou zdát nepatrné, ale v konečném důsledku činí knihu velmi příjemným nástrojem.

Ná závěr dodám – možná je to nepatřičná myšlenka při prohlížení logopedických úkolů, ale kniha na mě působila dojmem, že je psaná především z lásky a s dobrým úmyslem pomoci blízkému na nelehké cestě s afázií. Kéž by více děl bylo počato s podobnou motivací autora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *