Recenze

Vývojová neuropsychologie

Geneze člověka zahrnující vznik a vývoj mozku i psychiky je nesmírně složitý a bezpochyby fascinující proces. V řadě aspektů bychom tento proces mohli přirovnat ke vzniku samotného vesmíru,“ píší v úvodu své knihy autoři Roman Procházka a Miroslav Orel.

Naprosto nepochybně se jedná o jednu z publikací, která není primárně určena pro laickou veřejnost. Neumím si představit, jak náročné je napsat knihu, která se věnuje právě vývojové neuropsychologii. Jedná se totiž o obor, který balancuje svými poznatky na hranici mezi medicínou a psychologií. Pravidelně je tak čtenář na mnoha místech knihy upozorňován na možnost dalšího prohlubování svých znalostí přesahující již rámec této knihy, a to nejen v oblasti medicínské, ale i v oblasti psychologie, zde tedy především z oblasti psychologie vývojové.

Samotná publikace je členěna do třech částí. První část je stručně věnována zarámování kontextu, aby se čtenář dokázal zorientovat v zařazení samotné neuropsychologie v systému věd. Druhá část se věnuje vývoji centrálního nervového systému. Čtenář tu najde kapitolu věnující se vzniku a vývoji samotných pohlavních buněk, tedy věnující se jaksi nezbytným předpokladům pro vznik nového života, ale také onen „kouzelný okamžik oplození,“ splynutí spermie s vajíčkem. A jelikož je vývoj od „prostého“ zárodku ke zralému 9měsíčnímu plodu dlouhou, strastiplnou a dobrodružnou cestou, je tato část knihy pochopitelně nejdelší. Pozornost je zde kladena nejen na vývoj jednotlivých částí mozku jako takového, podrobně je zde čtenář seznámen taktéž s vývojem jednotlivých neuronů a jejich typů.

Mnoho informací, které jsem v knize přečetla, jsem musela zpracovávat řadu dní. Nepochybně je to způsobeno i tím, že pro mě jako psycholožku bylo porozumění a zpracování informací z oblasti medicíny citelně náročnější. Na publikaci velmi oceňuji obrovské množství ilustrativních obrázků, které, alespoň mně osobně, velmi napomáhají v porozumění takto složitého textu plného medicínských výrazů.

Za nejzajímavější považuji informace, které se týkají dopaminového systému odměn (tedy neurofyziologická geneze vzniku a rozvoje závislostí a závislostního chování) či informace o systému zrcadlových neuronů. Za neméně zajímavou považuji kapitolu o vývoji řeči. Upřímně však věřím, že každý čtenář zajímající se o neuropsychologii zde nalezne mnoho zajímavých a podnětných informací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *