Recenze

5minutové meditace na každý den

Ke knihám s tématikou mindfulness přistupuji většinou mírně kriticky. V posledních letech se stala mindfulness velikým hitem, vzniklo mnoho kvalitní a obohacující literatury, na druhou stranu to přineslo i celou řadu „self-help“ publikací, kterým chybí kvalitní zpracování nebo mnohé nepřináší. O to více jsem z publikace 5minutové meditace na každý den byla nadšená.

Kniha je rozdělena do 4 částí. V té první se autorka Jennifer R. Wolkin, klinická psycholožka a neuropsycholožka, zaobírá především teoretickým pozadím meditací, mimo jiné předkládá čtenáři celou řadu výzkumně podložených důvodů, proč se meditaci věnovat (vše je řádně ozdrojováno, což oceňuji). Pravidelným praktikováním meditace všímavosti člověk může dosáhnout redukce stresu ve svém životě, může se mu stát důležitým nástrojem při zvládání úzkostí a náročných emočních stavů (tedy napomáhá nám regulovat naše emoce), pravidelným praktikováním lze snížit spotřebu léků na bolest a dokonce tím můžeme podpořit imunitní systém nebo zapříčinit specifické změny v neurálních sítích mozku! Velmi oceňuji, že zde (i v dalších částech knihy) autorka vstřícným hlasem upozorňuje na možné duševní stavy, kdy je důležitější vyhledat spíše odbornou pomoc a nesnažit se si pomoct primárně sám, případně meditaci všímavosti trénovat pod odborných dohledem.

Druhá část knihy nazvaná „Formální praxe“ je věnovaná velmi podrobnému popisu 10 základních typů meditací, od tréninku bráničního dechu, přes autogenní trénink, svalovou relaxaci, meditaci imaginací nebo body scan. Každé cvičení je představeno v krátkém úvodu a následně velmi detailně popsáno v několika krocích. Třetí kapitola s názvem „Neformální praxe“ předpokládá, že čtenář má již zkušenosti s meditací (případně již nějakou dobu praktikuje meditace z druhé části) a pomáhá čtenáři rozšiřovat záměrnou pozornost na denní aktivity. Autorka nabádá čtenáře ke schopnosti praktikovat zaběhlé, často rutinní záležitosti s nově nabytou zkušeností všímavosti. Kapitola tak začíná všímavým probouzením a končí všímavým usínáním, čtenář zde ale nalezne návody i na to, jak praktikovat všímavé čištění zubů, pití šálku kávy/čaje nebo jak všímavě umývat nádobí.

Poslední kapitola knihy se věnuje tématu všímavého žití. Čtenář v této čísti nalezne 7 cvičení, které se týkají především schopnosti zaměřit svou pozornost na přítomný okamžik, tedy na to, co se děje tady a teď; na schopnost přijmout fakt, že „realitou této chvíle není nic (skutečně nic) jiného než realita této chvíle, a že vzdorování realitě je nejenom nemožné, ale generuje stres, utrpení a někdy také naučenou nemohoucnost“ (citace z knihy, str. 147). Následuje cvičení sebesoucitu, sebelásky, všímavého poslouchání nebo třeba všímavého přístupu k médiím.

Kniha se mi velmi líbila. I přesto, že její název ve mně trochu nešťastně evokoval cosi na principu „nalezněte své štěstí za pět minut“, mi nakonec právě výběr tohoto časového úseku připadal skvělý. Setkala jsem se ve svém okolí s názory, že praktikování meditací je „nudná záležitost“ a „kdo to má vydržet, celé hodiny sedět a na nic nemyslet“. Knihu bych určitě doporučovala právě všem těm, kteří by rádi s mindfulness začali, ale mají strach z dlouhých nácvikových časů. Sama jsem byla mile překvapená, když jsem si nastavila časomíru na „dlouhatánských pět minut“ a ona začala zvonit snad hned, jak jsem zavřela oči a začala se soustředit na dech. Zkrátka, chci tím říct, že pět minut nakonec není tak dlouhá doba a možná že sami brzy budete praktikovat meditaci mnohem delší dobu, než jste si na začátku vůbec byli schopní představit.

Myslím si, že se jedná o publikaci, která se rozhodně v knihovně terapeuta neztratí. Jednotlivá cvičení jsou tak hezky a srozumitelně předložena, že jistě poslouží mnoha našim klientům. Vždyť jde o to, najít si na sebe čas jen 5 minut denně!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *