Recenze

Výchova vysoce citlivých dětí

Stalo se vám někdy, že vaše dítě po návštěvě u kamarádů nemohlo spát a bylo k neutišení? Chodí váš školák domů s tím, že jej ostatní ve škole vyrušují a nemůže se na práci soustředit? Máte dítě, které má problém usnout, protože se mu nedaří vypnout a zklidnit se? Reaguje vaše dítě výrazně na hluk houkaček na silnici nebo na brzdící vlak? Možná máte dítě, které je obdařeno vlohou vysoké citlivosti. Ano, vlohou, protože vysoká citlivost s sebou nese řadu vlastností a schopností, které mohou být pro člověka v životě velmi užitečné a příjemné. Zároveň některé projevy vysoké citlivosti mohou přinášet i náročné situace, které se je třeba naučit co nejlépe zvládat tak, aby nepředstavovaly přílišnou zátěž pro člověka či jeho okolí. Pokud jste se poznali v některých otázkách, ale třeba i pokud máte doma malé dítě a chcete načerpat inspiraci, co vám může společný život v ledasčem ulehčit, může být kniha „Výchova vysoce citlivých dětí“ právě pro vás.

Kniha se sice zaměřuje na problematiku a specifika při výchově vysoce citlivých dětí, ale zároveň je řada informací a pohledů, které kniha přináší, přenositelná a velmi dobře využitelná při výchově dětí obecně. Asi žádnému dítěti neuškodí, pokud nebude přehlcováno vjemy a pokud mu rodiče zajistí dostatek klidu, kdy bude moci zpracovávat informace a podněty, které k němu v průběhu dne či různých životní ch situací přicházejí. V tomto směru může kniha přinést užitečný pohled na život z pohledu dětí.

Velmi užitečný je také pohled knihy na další možné aspekty a souvislosti vysoké citlivosti u dětí. I ze své praxe vnímám jako užitečné uvažovat u dětí, které vykazují příznaky ADHD či ADD i nad tím, zda nejsou „pouze“ zvýšeně citlivé a tím i vnímavé k většímu množství podnětů a vnějších vlivů, na které také výrazněji reagují. Tyto reakce pak mohou být v každodenní realitě snadno zaměnitelné za symptomy poruchy pozornosti či hyperaktivity. Podobně i u vysoce nadaných dětí, které někdy vykazují takzvanou „dvojí výjimečnost“ je na místě zvažovat, zda není příčinou jejich vynikajících schopností na straně jedné a opakovaného selhávání v některých oblastech na straně druhé právě vysoká citlivost.

Kniha je především určena rodičům a lidem, kteří o děti pečují. Z odborníků bych knihu doporučila zejména pedagogickým pracovníkům, je však možné, že i někteří psychologové či další odborníci by v ní mohli najít užitečné podněty do praxe a mohla by rozšířit jejich pohled na některé obtíže dětí, se kterými se mohou ve své praxi setkávat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *