Recenze

Láskyplná setkávání

Psychologové Allan Linnér a Anders Nyman stáli u zrodu párové a rodinné terapie ve Švédsku. Ve své nejnovější knize s názvem Laskyplná setkávání shrnují své letité terapeutické zkušenosti a zamýšlejí se nad tím, co dělá partnerské vztahy šťastnými. Podtitul knihy “Choreografie úspěšného vztahu” by mohl napovídat, že v knize najdeme další zaručený návod na spokojený partnerský vztah. Tahle poměrně útlá kniha však není, čím se zdá. Spíše než partnerské dvojice totiž v knize najdou inspiraci terapeuti, kteří se společně se svými klienty dávají do tance, který je častěji improvizací, než sledem tanečních kroků pečlivě promyšlených předem.

I když není struktura knihy zřejmá na první pohled, objevíme při čtení, že je rozdělena do několika částí, které kopírují terapeutický proces. V první části knihy se autoři věnují možným důvodům, které páry přivádí do terapie, a uzavírají, že jsou stejně různorodé, jako sami klienti. Což může znít jako klišé, ale je to spíše první sympatický aspekt knihy: v knize nenajdeme žádná prvoplánově snadná řešení všech partnerských problémů a neshod. Právě naopak. Budeme zkoumat a promýšlet toto téma z nejrůznějších stran a úhlů pohled v celé jeho komplexnosti.

S tímto zjištěním se posouváme do druhé, nejobsáhlejší části knihy, která je věnována možnostem a způsobům terapeutické práce. V této části autoři blíže rozpracovávají krátké ukázky kazuistik, v nichž se seznamujeme s několika páry, a provádí nás jednotlivými fázemi terapeutického procesu. Hned na začátku autoři v krátkosti shrnují, v čem je výhoda, pokud terapii vedou dva terapeuti, a jaké jsou základní předpoklady úspěšně vedené terapie. Kromě dobře známých pravidel tvoření terapeutické aliance popisují autoři základní principy, které v párové terapii uplatňují: jakým způsobem přistupují k mapování situace páru, co terapii ovlivňuje a jak, ale zamýšlí se také nad vlivem psychiatrických diagnóz či nad etickými aspekty terapie.

Zdroj: Nakladatelství Portál

Značnou pozornost věnují autoři zahájení terapie. Zdůrazňují, že klienti málokdy do terapie přicházejí jako nepopsaný list. Naopak do ní přináší nemalou zátěž, která na proces terapie působí již před jeho zahájením na prvním sezení jako např. předchozí zkušenost páru s terapií či pocity selhání spojené s partnerskou krizí, ať už je příčinou krize cokoliv či kdokoliv. Kromě zmapování konkrétního příběhu či situace, která partnery přivádí, je tedy třeba zorientovat se také v těchto aspektech. Součástí mapování vztahu je kromě osobní historie každého z partnerů také historie jejich společného „my“, protože „‚My‘ je prvním dítětem páru“ a „používání první osoby množného čísla může vést k tomu, že partneři budou hledat/prozkoumávat jiné možnosti [než doposud], jiné způsoby komunikace a dospějí k jiným řešením“. Stejně tak je důležité stanovit základní pravidla terapie jako např. pravidla komunikace v průběhu sezení.

Zdroj: Nakladatelství Portál

Následující kapitoly nás provází problémy, se kterými se páry potýkají, a které přinášejí do terapeutického procesu: někdy vědomě a explicitně, jindy skrytě. Každý z problémů demonstrují autoři na krátké kazuistice a doplňují i možný přístup k jejich zpracování v terapii. Autoři upozorňují na to, jak důležité je nenechat se vtáhnout do sporů o to, kdo má pravdu, protože podstatou párové terapie je podrobovat „pravdy“, které partneři do terapie přinášejí, zkoumat je a vést klienty k uvědomění, že „oba partneři říkají svou pravdu a mají právo na to, abychom ji respektovali“.

Zvláštní pozornost věnují autoři tématu nevěry, která je natolik bolestivým a zásadním zásahem do vztahu, že „bývá téměř nemožné ji překonat a pochopit“. Autoři se nejprve snaží zachytit co vlastně nevěra je: sexuální poměr s jinou osobou, erotické smsky nebo profil na online seznamce? Stejně jako u ostatních vztahových problémů i v tomto případě autoři podtrhují důležitost pochopení a komunikace, vysvětlení toho, co se stalo a co k tomu vedlo. Autoři k tomuto tématu přistupují velmi citlivě. Důsledně dbají na to, aby byla zachována důstojnost obou stran. Na příbězích několika párů nahlížíme na možné podoby a důvody nevěry včetně dopadů nejen na společné „my“, ale i na každého z partnerů. Zároveň se dozvídáme, jak je možné terapeuticky pár nevěrou provést buď k úspěšnému pokračování vztahu, nebo naopak k „úspěšnému“ rozchodu.

Zdroj: Nakladatelství Portál

A právě těmto dvěma možnostem je věnovaná poslední část knihy. Nejprve se autoři zaměřují na rozchody. Autoři opět na příbězích několika partnerských dvojic pečlivě zkoumají různé příčiny a aspekty rozchodu a jeho dopady do života všech zúčastněných, včetně širší rodiny a přátel partnerů. Nezaměřují se už ale na postupy, jak situaci vyřešit. Věnují pozornost tomu, jak partnerům usnadnit vzájemné pochopení a komunikaci, aby se zbytečně nezraňovali. Závěr knihy věnovali autoři pokračování partnerského vztahu. I zde kladou velký důraz na komunikaci a nabízejí metaforu čtyř jezdců apokalypsy Johna M. Gottmana, kteří mohou být příčinou rozpadu vztahu: kritika, pohrdání, defenziva a vytěsnění. Linnér a Nyman však přicházejí s opatřeními proti každému z jezdců, díky nimž je možné vybudovat a udržovat spokojený partnerský vztah. V úplném závěru knihy tedy vlastně recept na úspěšné partnerské soužití dostáváme: jen je to trošku komplikovanější a méně jednoznačné, než bychom si možná přáli.

Zdroj: Nakladatelství Portál

Kniha Láskyplná setkávání bude patřit k jedněm z mých oblíbených titulů. Nabízí totiž opravdu láskyplný přístup k setkávání v časech bolesti a krize. Oslovil mě už poměrně přímočarý styl knihy: žádná velkolepá prohlášení, převratná odhalení či zázračné pravdy, které čtenáři navždy změní život. Místo nich autoři velmi autenticky a poctivě přistupují k rozličným aspektům partnerského soužití a párové terapie. Své zkušenosti nevydávají za jediný správný způsob terapeutické práce, spíše popisují, co se jim během jejich praxe osvědčilo. Přivítala jsem i takovou zdánlivou drobnost: v kazuistikách se totiž setkáváme s „tradičními“ páry i páry s jinou sexuální orientací. Tématem je vždy citový život partnerů, bez ohledu na jejich sexuální preference. I v tomto ohledu je kniha láskyplná. Knihu vřele doporučuji všem, kdo se zabývají nebo chtějí zabývat párovou terapií. Najdou v ní kromě mnoha praktických doporučení i inspiraci, jak k partnerským krizím přistupovat tvůrčím způsobem a rozšiřovat tak i možnosti klientů. Do své praxe si odnáším především otevřenost, se kterou kniha zkoumá jednotlivá témata a příběhy klientů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *