Recenze

Mindfulness pro každého: 8 týdnů, které změní váš život

Chtěli byste žít spokojenější život, zvládat nejistotu a běžný každodenní stres? Chcete zlepšit své vztahy, snáze se rozhodovat o tom, co je pro Vás opravdu důležité a být více vnímaví k tomu, co v životě prožíváte? Mindfulness je evidence – based (na vědeckých důkazech založenou) metodou, která může pomoci zvýšit vnímavost k sobě i k druhým, naučit se zpomalit, a tak být více v kontaktu sám se sebou.

Kniha Mindfulness pro každého je výsledkem spolupráce dvou autorek. Marcela Roflíková je lektorkou mindfulness a certifikovanou koučkou. Martina Vančurová se věnuje leadershipu, zajímá se o rozvoj lidského potenciálu a věnuje se mentoringu a koučingu, v rámci kterého s klienty také uplatňuje principy mindfulness. Do procesu vzniku knihy zasáhla epidemie koronaviru, jejíž dopady obě autorky pocítily mimo jiné i v rolích rodičů dětí školou povinných, ale také v rolích zaměstnaných žen, jejichž život stejně jako životy řady dalších lidí doznal v době protiepidemických opatření značného zpomalení.

Jedná se o praktickou příručku nebo „pracovní sešit“ pro seznámení se s mindfulness a uvedením některých technik mindfulness do praxe. Na 140 stranách knihy se čtenář nejprve poměrně stručně seznámí se základními informacemi o tom, co to je mindfulness a k čemu může být užitečné osvojit si tuto techniku zvyšování vlastního uvědomování a prožívání přítomného okamžiku. Následuje 8 kapitol, z nichž každá představuje pro motivované čtenáře jeden týden z osmitýdenního mindfulness programu.

V každé kapitole jsou uvedeny cíle sady cvičení, která program na daný týden obsahuje. Tyto cíle a záměry jsou přitom nahlíženy v kontextu běžné reality našich každodenních životů. Zároveň autorky v knize mindfulness dovednosti staví i do kontextu reality v nouzovém stavu, přičemž i v této realitě autorky nacházejí něco pozitivního, co nám umožnilo být více v kontaktu se sebou ve chvíli, kdy jsme byli méně v kontaktu s okolním světem. Následuje podrobný popis daných cvičení – v každém týdnu je zařazeno jedno formální cvičení, na které je třeba si pravidelně vyhradit cca 20 minut. V kapitole je pak vysvětleno, jakým způsobem a v jaké poloze těla je cvičení vhodné provádět, co je jeho záměrem, ale třeba i odpovědi na otázky, které vás mohou v průběhu provádění cvičení napadat. Kromě těchto cvičení autorky nabízejí na každý týden zpravidla dvě cvičení neformální. Neformální cvičení jsou pak drobnější aktivity, které také slouží ke zvyšování uvědomování, ale na rozdíl od tzv. formálních cvičení tyto aktivity lze provádět při běžných denních činnostech a není tedy třeba se na ně nijak zvlášť připravovat (například můžeme všímavě ochutnávat rozinku, jíst oběd nebo mýt nádobí). Zároveň pro ty, kteří se úplně necítí na to, vrhnout se do programu, který vyžaduje určitý čas alespoň 5x týdně, každá kapitola nabízí také „ochutnávku mindfulness“, která představuje zpravidla dvě “mikrocvičení”, ve kterých si čtenář může mindfulness vyzkoušet, aniž by ho to stálo velké úsilí nebo mnoho času.

Kniha je napsána velmi čtivě, čemuž napomáhá i její rozčlenění do krátkých kapitol a podkapitol. Zároveň je velmi důležitou charakteristikou knihy, že se nejedná pouze to přečíst si ji, ale to, co může být pro čtenáře opravdu přínosné, je spíše postupné procházení knihou a zkoušení a „ochutnávání“ aktivit, které kniha nabízí. Kdo by však očekával hluboké seznámení s celou teorií a pozadím tohoto přístupu, možná mu v tom více pomůže jiná literatura. Na druhou stranu mindfulness je především o praxi, a tak může být vlastní zkušenost možná tím nejlepším důkazem o tom, co může mindfulness přinést právě Vám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *