Recenze

Focusing

V neustále se rozvíjející oblasti psychoterapie vznikají různé techniky, z nichž některé vynikají svojí schopností transformovat myšlení klienta. Jedním z takových přístupů je metoda focusing, která nabízí jedinečný způsob, jak zpřístupnit a prozkoumat naše vnitřní prožitky. V této knize čtenář nalezne teoretický koncept focusingu, ale i velmi konkrétní návod k jeho praktikování.

Autorem této publikace je žák Carla Rogerse, filosof, psycholog a psychoterapeut Eugene T. Gendlin (1926–2017). Narodil se ve Vídni, ale na začátku 2. světové války emigroval s rodinou do USA, kde se později stal významnou osobností v oblasti psychoterapie a humanistické psychologie. Založil časopis Psychotherapy a zasloužil se také o rozvoj zážitkové psychoterapie, která zdůrazňuje roli osobní zkušenosti v terapii. Kromě toho také založil neziskovou organizaci The International Focusing Institute a během své kariéry získal několik ocenění (například od Americké psychologické asociace). 

Základem tohoto přístupu je koncept „pociťovaného smyslu„, což je vágní, těžko uchopitelný pocit v těle, který odráží náš hlubší emocionální nebo psychologický stav. Focusing povzbuzuje čtenáře, aby si pociťované smysly uvědomoval a učil se s nimi pracovat. Toto uvědomění umožňuje čtenáři ujasnit si své myšlenky a pocity, což by mělo vést k lepšímu pochopení sebe sama a svých vnitřních konfliktů.

Kniha je rozdělena do pěti částí, které čtenáře provedou procesem focusingu. První část začíná vysvětlením konceptu pociťovaného smyslu a toho, proč je zásadní pro osobní rozvoj.  Pro lepší pochopení jsou v této části knihy uvedeny konkrétní příklady z terapeutické praxe autora, na kterých popisuje využití focusingu pro různé situace a klienty. V další části kniha poskytne v šesti krocích návod k vlastnímu praktikování přístupu. Tyto kroky tvoří praktický rámec, který mohou čtenáři využít k navigaci ve svém emocionálním prožívání a jeho lepšímu pochopení. Zároveň jsou kroky velmi podrobně a srozumitelně popsány a dále demonstrovány na konkrétních příkladech, což ještě více usnadňuje pochopení postupu.

Pokud se i přesto čtenáři nedaří focusing aplikovat, nemusí zoufat, jelikož další část knihy je věnována všem možným překážkám, které mohou příi nacvičování této psychoterapeutické techniky nastat. Velmi nekomplikovanou formou je zde současně popsáno, jak tyto různé překážky zdolat v jakékoliv fázi focusingu. Samostatná kapitola se také zaměřuje na situace, kdy se zdá, že se po praktikování techniky nic nemění, což může velmi pomoci v případě čtenářovy prožívané frustrace z nedostatečného pokroku.

Třetím velkým a významným úsekem knihy je návod, jak si pomáhat navzájem. Tato část obsahuje mimo jiné příručku naslouchání, která může být užitečná jak pro odborníky (ať už z řad psychologů, psychoterapeutů nebo kohokoliv z pomáhajících profesí), tak i pro laiky, kteří by rádi poskytli účinnější podporu svým blízkým. Dokonce zde čtenář najde i návod na práci ve skupině, kterou může využít například s kolegy, přáteli či rodinou. Tato kniha tedy pokrývá velmi široké využití focusingu ať už u samotného čtenáře či jeho okolí. Jako poslední bych vyzdvihla v dodatcích uvedenou krátkou formu focusingu, která může sloužit jako praktická rekapitulace a procvičení již naučených postupů.

Gendlinův styl psaní je jednoduchý a vysvětlující, díky čemuž je kniha vhodná jak pro terapeuty, tak především i pro širokou veřejnost se zájmem o osobní růst. K popisu procesu focusingu autor používá příklady ze skutečného života, což velmi usnadňuje jeho pochopení a také zdůrazňuje důležitost trpělivosti, soucitu a neodsuzujícího přístupu. Co bych z mého pohledu publikaci vytkla je někdy až příliš jednoduché a opakující se vysvětlování jednotlivých kroků a procesů, které může být především pro odborníky nezajímavé nebo zdlouhavé. Celkově je ale kniha cenným zdrojem pro každého, kdo má zájem prozkoumat své vnitřní prožívání a rozvinout větší porozumění svým emocím a myšlenkám. Ať už jste terapeut hledající nové techniky, nebo jednotlivec na cestě sebepoznání, focusing nabízí promyšlený a účinný přístup k osobnímu růstu a psychoterapii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *