Recenze

Odzbrojte narcistu: komunikace, empatie, strategie

Každá doba má nějaká slova, která jsou přenesená z odborného slovníku do běžné mluvy. Často se s tímto žargonem setkáváme v rámci duševního zdraví, kdy nálepkujeme druhé “populárními” diagnozami: ADHD, autista, “mentál” a v poslední době také narcis. Ostatně, kdo by nechtěl znít jako jarní květina, která hezky kvete, že? Škoda jen, že tato nálepka ve společnosti začíná získávat pejorativní charakter. Na tuto neprobádanou půdu čtenáře vezme Wendy Behary, která je americkou terapeutkou  specializující se na narcismus a vysoce konfliktní páry.

Celá kniha je koncipována jako příručka, která čtenáře (zejména partnery) seznamuje s původem narcistní poruchy osobnosti, vlivy na její rozvoj a následnými interakcemi ve společnosti. Autorka si dala za cíl ukázat příklady narcismu – jejich klasifikaci a návody s nástroji pro efektivní soužití ve vztahu s nimi.

V rámci každé kapitoly je zmíněno několik ukázek z praxe autorky, které se v průběhu četby knihy prolínají a doplňují. Mohou sloužit čtenáři jako praktický návod komunikace, jak to někde funguje. U těchto částí jsem se několikrát zastavila, protože mi některé reakce přišly zbytečně šroubovité a příliš strojené. Zkrátka nic, co by asi běžného člověka napadlo v konfliktní situaci, jistě je to ale ovlivněno rovněž překladem.

“Ráda beru ohled na tvoje přání a od tebe bych uvítala totéž. Jsme v obousměrné ulici. prostě jen navrhuji něco za něco, co se týče trávení společného času. Aby náš vztah fungoval, ani jeden z nás nesmí mít pocit, že je přehlížený, jeho pocity, názory a touhy musí být slyšeny a brány vážně. Někdy to vypadá, jako by pro každého z nás platila různá pravidla, a to není přijatelné.” 

Co ovšem považuji za velké plus u této knihy je její systematičnost (schémata – všichni aktéři vztahu) – autorka postupně zmiňuje potenciální rizikové oblasti ve vztahu s osobou s narcistní poruchou osobnosti a ihned dává čtenáři k dobru několik možností, jak k danému problému přistoupit. V závěru většiny kapitol jsou zmíněna cvičení, kde si čtenář může vyzkoušet své možné reakce na situaci,  a být tak připraven na opravdové vztahové “bojiště”.  

V úplném závěru knihy jsou zmíněné organizace/terapeuti, kteří pracují stejně jako autorka schematerapeuticky a s vysoce konfliktnímí páry. Tyto zdroje jsou jak cizojazyčné, tak i české. 

Mezilidské vztahy a zejména pak ty partnerské nikdy nebyly lehkou disciplínou. Jsou o to těžší, když účastníci vyžadují nerovnoměrné množství pozornosti, která je vždy na úkor toho druhého. V takovém případě tuto knihu doporučuji každému, kdo vnímá, že výdej energie ve vztahu neodpovídá příjmu. Své výsadní místo v knihovně by měla mít i u terapeutů, kteří pracují s vysoce konfliktními páry. Troufám si říct, že Odzbrojte narcistu může být vhodný začátek pro pokus o zajištění vzájemné vztahové rovnosti. Odejít dokáže každý, ale nezkusit všechny možnosti pro zlepšení vztahové situace je něco, čeho bychom mohli v budoucnu litovat. Pokud vnímáte svoji nespokojenost ve vztahu a chcete s tím něco udělat, vzhůru do čtení. Jsem si jistá, že to nebude ztracený čas.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *