Archiv autora: Markéta Čihařová

Debata s Danielou Drtinovou – Rodiče mě nechtějí. Co se mnou bude?

Pod záštitou děkanbanner_2-dil-unikatnich-debatky Filozofické fakulty UK, doc. Mirjam Friedové, M. A., Ph.D. se můžete zúčastnit unikátní série debat na téma Ohrožené dítě, které moderuje Daniela Drtinová. Její druhý díl, zabývající se nefungujícími rodinami a osudem dětí, které v nich nemohou vyrůstat a dostávají se tak do nejrůznějších forem náhradní rodinné péče, jako je ta ústavní či pěstounská, a systému sociálně-právní ochrany dětí, se bude konat na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) ve čtvrtek 8.12.2016 od 16:45.

Debaty se zúčastní Kateřina Süsserová, ředitelka DD Podštejn a pěstounka, Mgr. Josef Smrž, metodik sociálně-právní ochrany dětí, lektor, psycholog a krizový intervent, Petra Kačírková z Lumosu ČR, členka Výboru pro práva dítěte, a další hosté.

Projekt je realizován neziskovou organizací Mimo domov, z.s., hlavním partnerem je pak Asociace Dítě a rodina, sdružení respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče.

Kromě množství informací, které debatou získáte, Vás také projekt obohatí čerstvou bagetou, který každý návštěvník při vstupu dostane 😉

Tak doražte, diskutujte a podělte se o své zkušenosti!

O balóncích, duších a o tom, jak je nevypustit

download

Zdroj: https://www.psyhub.cz/studentske-projekty/

Během uplynulého akademického roku zřejmě nejeden student psychologie narazil na logo fialového balonku se záplatou, doprovázené poutavým mottem „Nevypusť duši“. V případě, že jste se s ním zatím nesetkali, popřípadě dále nepátrali po jeho původu a poselství, vězte, že se jedná o původně studentskou kampaň, v současné době už neziskovou organizaci, na podporu zlepšení informovanosti České republiky ohledně duševního zdraví. Autorky, mezi něž patří převážně studentky psychologie, neurověd a příbuzných oborů, se tak „snaží využívat sociální sítě k šíření faktů, boření mýtů a zlepšení prevence v oblasti duševního zdraví“. Od počátku dělají to, na co mají dosah – shromažďují a sdílejí informační materiály týkající se duševních onemocnění a jejich prevence, vytváří memy a youtube videa, překládají povedená videa a komiksy ze zahraničí a celkově podporují osvětu v této oblasti. Nutno však dodat, že se jejich možnosti čím dál více rozšiřují – v současné době spolupracují s několika proslulými organizacemi a připravují nové projekty.

Se zakladatelkami kampaně, Terezou Růžičkovou a Marií Salomonovou, jsem se setkala v kavárně Národního ústavu duševního zdraví. Místo, jak se brzy dozvíte, nebylo zvoleno zcela náhodně.

Celý příspěvek

Veronika Víchová: Autogenní trénink a autogenní terapie: Relaxace, která pomáhá

Nová knipictureprovider (3)ha klinické psycholožky Veroniky Víchové, v níž nacházíme i kapitoly hostujícího autora Karla Gawlika, nás zavádí do světa relaxace pomocí metody autogenního tréninku. Autogenní trénink je systém jednoduchých cvičení, vedoucích k ponoření se do svého nitra, následnému snížení psychické tenze a svalového napětí, zlepšení funkce vegetativní nervové soustavy, zpomalení a pravidelnosti dýchání, redukci spotřeby kyslíky, poklesu frekvence srdeční činnosti či dalším fyziologickým změnám. Efekt tréninku byl pak dle autorů zaznamenán u nejrůznějších obtíží, mezi něž patřily nejen psychické problémy, jako například úzkosti, závislosti či nesnáze při učení, ale také migrény, astma, obezita apod.

Kniha je přehledně rozdělena do deseti kapitol, v nichž se postupně věnuje popisu metody, jejího vzniku a historie, indikacím a kontraindikacím, kazuistikám klientů autorů knihy, doporučením k nácviku a specifikům nejrůznějších zařízení, kde se mu můžeme věnovat, a velice detailnímu rozboru jednotlivých stádií tréninku a nejrůznějším praktickým aplikacím, jako je autogenní terapie nebo muzikoterapie. Dvě kapitoly rovněž popisují relaxační metody, které z autogenního tréninku vycházejí či se mu podobají. V přílohách pak najdeme podrobný popis indikací, nejrůznější praktická doporučení i záznamové archy, které se dají využít ve chvíli, kdy sami trénink absolvujeme.1103442787_8ea5c6da5e_m

Jde o kvalitní učebnici dané metody, v níž je množství teorie, praktických cvičení i rad velice dobře vyváženo. Po jejím přečtení tak máme určitý vhled do situace, který nám umožňuje pochopit, jak metoda vznikla, na co navazuje, jakým způsobem je třeba přemýšlet a na co si dát pozor, chceme-li ji aplikovat. Zároveň je určena nejen začátečníkům, kteří chtějí trénovat sami, ale i absolventům výcvikových kurzů v autogenním tréninku, kteří chtějí metodu naučit své klienty. Knihu jsem začínala číst jako osoba tréninkem „nepolíbená“, po jejím přečtení mám pocit, že mám vcelku kvalitní náhled na kontext metody a budu-li ji chtít cvičit, není pro mne problém si patřičnou pasáž v knize dohledat a připomenout si tak detaily.

Jediné, co bych publikaci vytkla, je to, že v knize jsou některé okolnosti prezentovány jako fakta bez konkrétnějších příkladů, což způsobuje, že ve výsledku metoda působí jako lék na zdravotní problémy všeho druhu. Také se někdy stává, 16519919231_ce788a4946_mže zmíněné výzkumy nenajdeme v seznamu doporučené a použité literatury. Po dočtení knihy věřím, že autogenní trénink má své místo v léčbě nejednoho onemocnění, jeho výhod jsem si však nebyla vědoma ve chvíli, kdy jsem četla první kapitolu, tudíž mne podobná tvrzení poněkud zaskočila. Je mi však jasné, že vzhledem k množství informací, které je k nácviku třeba poskytnout, nemá kniha kapacitu obsáhnout všechny výzkumy, které by daná tvrzení podložily.

Knihu bych doporučila prakticky komukoli, kdo hledá vhodnou metodu relaxace či způsob, jak předat vlastní vědomosti o autogenním tréninku svým klientům či blízkým. Díky ní jsem se totiž dozvěděla o tréninku dost na to, abych si o něm udělala představu a byla schopná ho v běžných situacích aplikovat.

Jak se pražská vánice přenesla na plátna kin aneb Quentin poosmé

Osm hrozných

Premiéra: 7. 1. 2016

Režie a scénář: Quentin Tarantino

Kamera: Robert Richardson

Hudba: Ennio Morricone

Hrají: S. L. Jackson, K. Russell, J. J. Leight, W. Goggins, D. Bichir, T. Roth, M. Madsen, B. Dern a další

Hodnocení: ****

Osm osob. Osm životních příběhů. Jeden dům. Quentin Tarantino přichází se svou zbrusu novou divadelní hrou. Je minimalističtějí. Uvěřitelnější. Krvavější. Už si to začínáte představovat, že?

Celý příspěvek

Evita

Místo: Studio DVA divadlo, Palác Fénix, Václavské nám. 802/56, Praha 1

Nejbližší termíny: 24.1., 19.2., 20.2., 11.3., 12.3., 13.3.

Čas: 15:00, 19:00

Vstup: 250 – 1500 CZK

Hodnocení: ***

Není malých rolí, říká se u divadla. A co se týče Evity, není ani malých divadel, ani malých orchestrů. Zato někdy je velkých soust.

Celý příspěvek