Recenze

Lawrence H. Staples: Vina – Prométheovský úděl

Kniha pracuje s konceptem viny jako se zdrojem potenciálu pro rozvoj člověka. Autor propojuje různá pojetí viny a hříchu s různými oblastmi života, ale také s jungpictureprovider (2)iánským přístupem. Kniha umožňuje nahlédnout na vinu a hřích –  ve smyslu přestupování společenských nebo náboženských norem – způsobem, který autor přirovnává k příběhu o Prométheovi – přestoupil normy (ukradl oheň bohům), aby přinesl lidem něco velmi cenného (oheň dal lidem). Přestože Prométheova vina měla velmi cenný přínos, Prométheus za svou vinu pykal. Autor také uvádí příklady jiných slavných lidí, kteří museli trpět, protože překročili nějaké hranice, přestože toto provinění přineslo nezpochybnitelný přínos lidem nebo společnosti.

Autor chápe vinu jako něco, co nám umožňuje poznávat nás samotné v celé dualitě osobnosti. Vina v procesu osobního růstu může být něčím, co nás posouvá dál a umožňuje nám rozvíjet se. Podle jungiánského výkladu je tedy vina něčím, co nám pomáhá dosáhnout individuace. Autor rozvíjí myšlenku tzv. dobré viny – tedy viny jako něčeho přínosného a užitečného. Vina je zde chápána jako nevyhnutelný hybatel našeho lidského vývoje. Autor v této souvislosti zdůrazňuje potřebnost protikladů pro tvorbu a vývoj vlastního Já. Tyto protiklady chápe jako něco, co slouží rovnováze a harmonii v našem životě, v lásce i našem Já.

Kniha obsahuje kazuistiky z autorovy praxe, kde na příkladech svých pacientů autor demonstruje práci s vinou, často se promítající ve snech. Zde také autor umožňuje nahlédnout možné zp7980296206_5ec0a3f2b5_můsoby, jak může nevědomá vina zasahovat do našich životů, a jak je nezbytné s touto vinou pracovat, zvědomit ji a s její pomocí se posunout v životě nebo některé z jeho oblastí dále.

Jedná se o publikaci spojující uvažování nad vinou z mnoha úhlů pohledu a propojující tyto úvahy s kontextem psychologie a zejména pak jungiánské analytické psychologie. Domnívám se, že čtení této knihy může čtenáři poskytnout mnoho inspirace k úvahám o svém vlastním životě i o tom, jak vlastně máme tendenci s hříchem a vinou zacházet a jak by se dala existence těchto fenoménů využít pro vlastní osobní rozvoj. Pro mě osobně byla kniha velmi inspirativní a díky příkladům z autorovy praxe také velice čtivá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *