Poslední příspěvky
Přijďte se podívat/Události

Přehled oboru psychologie: Pro studium 2016/2017

Milí čtenáři, máte ve Vašem okolí někoho, kdo chce studovat psychologii? Nebo jste to Vy sami? Následující tabulka by Vám měla pomoci v orientaci mezi jednotlivými fakultami. Ve sloupcích naleznete přehled fakult, které studium psychologie nabízí, jejich nejbližší dny otevřených dveří, informace o tom, z čeho se skládají přijímací zkoušky, termín přihlášek a procentuální šanci … Celý článek »

Jessica Benjamin: Pouta lásky: Psychoanalýza, feminismus a problém dominance
Psychorecenze

Jessica Benjamin: Pouta lásky: Psychoanalýza, feminismus a problém dominance

Kniha Pouta lásky je velmi zajímavá hned z několika důvodů. V zahraničí vyšla v roce 1988, v českém překladu se dostává čtenářům do rukou až nyní. To mě přivádí k zamyšlení, zda by dnes mohla přinést i jiné postřehy. Autorka se nad problematikou dominance ve vztazích zamýšlí mimo jiné i z hlediska kultury a společenské situace a norem – zejména v kontextu rodiny a … Celý článek »

Rozhovor s Willim Rösem, zakladatelem Person Center, z.s.
Rozhovory

Rozhovor s Willim Rösem, zakladatelem Person Center, z.s.

Willi Rös je německý psychoterapeut a pedagog žijicí v Praze, který zde na podzim loňského roku založil Pražské mezinárodní centrum pro rozvoj člověka, z.s. Jeho práce i život jsou ovlivněny myšlenkami Přístupu zaměřeného na člověka, jehož autorem je Carl R. Rogers. Co na sebe prozradil Agoře? Rozhovor s Willim vedl náš redaktor Jaroslav Nečas. Celý článek »

Vilayanur S. Ramachandran: Krátký výlet po lidském vědomí
Psychorecenze

Vilayanur S. Ramachandran: Krátký výlet po lidském vědomí

Pojem fantomové končetiny, tedy pocit, že chybějící končetina či orgán je stále součástí těla a vnímá nejrůznější dotekové vjemy, je poměrně všeobecně známým. Pro odbornější jedince nebudou ničím novým patrně ani pojmy jako prosopagnozie, tedy obličejová slepota, či synestesie, tedy sdružení dvou či více vjemů tělesných smyslů (například vyvolání vjemu barvy při pohledu na číslo). … Celý článek »

Robert M. Lindner: Padesát minut
Psychorecenze

Robert M. Lindner: Padesát minut

V knize „Padesát minut“ autor prezentuje pět velmi terapeuticky zajímavých příběhů z vlastní praxe. Případy vás úplně vtáhnou do děje a pohltí, čtou se jak napínavé detektivní případy. Potkáme zde psychopatického vraha či bulimičku s extrémní formou záchvatů přejídání. Forma kombinuje přepis rozhovorů analytika s pacienty, s ucelenými průhledy do jejich rodinné historie. Linder je … Celý článek »

Veronika Víchová: Autogenní trénink a autogenní terapie: Relaxace, která pomáhá
Psychorecenze

Veronika Víchová: Autogenní trénink a autogenní terapie: Relaxace, která pomáhá

Nová kniha klinické psycholožky Veroniky Víchové, v níž nacházíme i kapitoly hostujícího autora Karla Gawlika, nás zavádí do světa relaxace pomocí metody autogenního tréninku. Autogenní trénink je systém jednoduchých cvičení, vedoucích k ponoření se do svého nitra, následnému snížení psychické tenze a svalového napětí, zlepšení funkce vegetativní nervové soustavy, zpomalení a pravidelnosti dýchání, redukci spotřeby kyslíky, poklesu … Celý článek »

Výcvik v Terapii hrou dle Přístupu zaměřeného na člověka  (Person Centred Play Therapy Training)
Kurzy a výcviky/Zkušenosti starších

Výcvik v Terapii hrou dle Přístupu zaměřeného na člověka (Person Centred Play Therapy Training)

  Vážení kolegové, rádi bychom vás informovali ohledně nově otevíraného výcviku v terapii hrou podle přístupu zaměřeného na člověka (Evropská škola Michaela Behra). Začátek v říjnu 2016. V případě zájmu o podrobný popis vyplňte prosím vaše údaje níže nebo zašlete e-mail na: personcenter.praha@gmail.com Celý článek »

David Fontana: Stres v práci a v životě
Psychorecenze

David Fontana: Stres v práci a v životě

Kniha Davida Fontany se na první pohled řadí mezi nekonečné množství populárně naučných publikací zaměřující se na zlepšení našeho života, ve skutečnosti se však jedná o překvapivě příjemně čitelnou knihu shrnující problematiku stresu přehledně a srozumitelně. V první části knihy se Fontana zabývá obecnými otázkami, jako je definice stresu, jeho možné zdroje a dopady. Zajímá jej … Celý článek »

Viktor E. Frankl: Utrpení z nesmyslnosti života
Psychorecenze

Viktor E. Frankl: Utrpení z nesmyslnosti života

„Každá doba má svou neurózu – a každá doba potřebuje svou psychoterapii“ říká V. E. Frankl v úvodu své přednášky. Neurózu současnosti pak spatřuje v existenciální frustraci a pocitu nesmyslnosti – nejspíš každý z nás se někdy zamýšlel nad smyslem svojí existence a snad o něm i pochyboval. Autor v této souvislosti trefně cituje Ernsta … Celý článek »

Lawrence H. Staples: Vina – Prométheovský úděl
Psychorecenze

Lawrence H. Staples: Vina – Prométheovský úděl

Kniha pracuje s konceptem viny jako se zdrojem potenciálu pro rozvoj člověka. Autor propojuje různá pojetí viny a hříchu s různými oblastmi života, ale také s jungiánským přístupem. Kniha umožňuje nahlédnout na vinu a hřích –  ve smyslu přestupování společenských nebo náboženských norem – způsobem, který autor přirovnává k příběhu o Prométheovi – přestoupil normy (ukradl oheň bohům), aby … Celý článek »