Recenze

Vilayanur S. Ramachandran: Krátký výlet po lidském vědomí

Pojem fantomové kpictureproviderončetiny, tedy pocit, že chybějící končetina či orgán je stále součástí těla a vnímá nejrůznější dotekové vjemy, je poměrně všeobecně známým. Pro odbornější jedince nebudou ničím novým patrně ani pojmy jako prosopagnozie, tedy obličejová slepota, či synestesie, tedy sdružení dvou či více vjemů tělesných smyslů (například vyvolání vjemu barvy při pohledu na číslo). Popsat jejich princip na neurologické rovině by však pravděpodobně zvládl jen málokdo. A co teprve princip jevů, jakými jsou například anosognozie, kdy pacient popírá své ochrnutí, asymbolie bolesti, která namísto bolesti u postiženého vyvolává například nekontrolovatelné záchvaty smíchu, syndrom opomíjení (neglect), v jehož případě pacient opomíjí svět po levé straně, či Cokardův syndrom, kdy se dotyčný domnívá, že je mrtvý?

Porozumět těmto a mnohým dalším neurologickým jevům umožňuje významný americký neurovědec Vilayanur S. Ramachandran, řadící se mezi sto nejvlivnějších lidí na světě, ve své publikaci Krátký výlet po lidském vědomí. Současně prostřednictvím neurověd vysvětluje jevy jako schopnost abstrakce a její význam v umění, vznik jazyka či například mimotělní zkušenost, a pokouší se odpovědět na složité filozofické otázky typu „Co je to svobodná vůle?“, „Jaký je obraz vlastního těla?“ či „Co je já?“

Kniha vznikla na základě odvysílaného cyklu Reithových přednášek, jejichž cílem j19245594_69b4ad1ebc_me zaujmout nejen odborníky, ale především obohatit laickou veřejnost; po úvodním slovu je tedy rozčleněna do pěti hlavních kapitol, které představují jednotlivé přednesy. Následuje poděkování, pár slov o autorovi, krátký slovníček nejdůležitějších pojmů, seznam použité a doporučené literatury a vyčerpávající přehled poznámek, které bohatě doplňují hlavní text.

Publikace je vhodná jak pro laiky, kterým krátce představuje i základy nervové soustavy a současně jim nejdůležitější pojmy vykládá v přiloženém slovníčku, tak pro odborníky, kteří se dozví více o fungování jednotlivých čá
stí a oblastí mozku.

Oceňuji zejména ilustraci jednotlivých poruch a syndromů na konkrétních případech a obrázky pro snazší pochopení složitých jevů. Naopak mě poněkud uvádí do rozpaků prohlašování hypotéz opřených o doposud nerealizované, byť – jak autor sám poznamenává – velmi snadné experimenty.

Knihu bych doporučila nejen všem zájemcům o neurovědy, ale také těm, kteří se plánují realizovat v klinickém prostředí. Díky porozumění popsaným jevům bude totiž výrazně snazší pochopit poruchy a syndromy, se kterými se lékař či psycholog může ve své praxi setkat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *