Recenze

Nina Schautová: Rozhodování a intuice

Kniha Rozhodování a intuice poskytuje ucelený přehled o rozhodování jako o kritickém procesu naší psyché a jeho dopadu na náš život. Autorka hlásá po revitalizaci zavržepictureproviderné intuice a slibuje praktické tipy podporující zlepšení v rozhodování. Zaměřuje se na rozhodování v jeho širším kontextu, co mu předchází a co následuje. Vše je doplněno názornými příklady.

V knize je představena klasická teorie očekávaného užitku jako jedna z průkopnických teorií plně racionálního rozhodování či prospektová teorie rozhodování. V neposlední řadě je zmíněna teorie obrazová, která operuje hlavně se subjektivními hodnotami. Tím nás autorka postupně dostává k oné intuici, která bezesporu ovlivňuje naše rozhodování a která stojí na druhé straně vědomých procesů a kognitivních schopností. Autorka shrnuje, že teorie nám v praxi ale nepomáhají se lépe rozhodovat, nastiňuje možnost jejich budoucí integrace a nechá vystát otázku po svobodné vůli a svobodném rozhodování.

Sama autorka působí mj. jako kouč a v pozadí knihy je cítit směřování k pozitivní psychologii, často zmiňovaný well-being, který je posilován osobní svobodou a pocitem kontrolovatelnosti nad životem. Zkrátka když máme možnost rozhodovat o věcech sami, je nám lépe (psychicky i fyzicky).

Díky zmíněnému konceptu omezené racionality Simona má čtenář možnost seznámit se s nejčastějšími heuristikami a kognitivními předsudky, jež nám někdy ulehčují, jindy matou naše rozhodnutí. Jak je tedy používat? Podle Schautové za pomoci emocí, které spojují zkušenosti a onu iracionální část našeho já.

Pravdou je, že špatná rozhodnutí jsou nevyhnutelnou realitou naší existence.“

Podle autorky ale nestačí přestat dělat špatná rozhodnutí, ale je potřeba začít dělat rozhodnutí dobrá (možná by se zde dalo spekulovat, co si máme představit pod dobrým rozhodnutím? To, které nám přinese užitek/ které je morálně správné?…). Závěrečná kapitola parrows-2roto sumarizuje slíbené tipy k zefektivnění procesu rozhodování a zvýšení naší spokojenosti. Mezi ně patří např. mentální simulace hypotetických scénářů či apel na to, aby se člověk stal tzv. architektem rozhodování.

Oceňuji, že byť kniha není žádnou učebnicí, skýtá množství zdrojů. Celý obsah je protkán studiemi a experimenty (Richterovy neetické výzkumy, Seligman, Libet, Langrová a další). Je psána čtivě a strukturovaně – od základní otázky, co rozhodování vlastně je, prvotních teoretických východisek a reakcí na ně, až po témata, která s tímto kognitivním procesem souvisí (svobodná vůle, štěstí aj.). Deset kapitol přirozeně na sebe navazujících.

Kniha poskytuje dobrý rámec zásadních výzkumů a informací, doporučila bych ji čtenářům, kteří chtějí získat základní vhled do problematiky rozhodování. Čtenáři, kteří znají knihy Kahnemana, Arielyho, Gilberta, Gladwella či např. Schwartze, by nemuseli být dostatečně saturováni novými informacemi.

Jsem ráda, že se taková kniha objevila v českém prostředí a snad se téma ne/vědomého rozhodování dostává více do ohniska pozornosti nejen studentů psychologie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *