Časopis studentů a absolventů oboru psychologie

Author Archive
Stefanie Demann - Sebekoučink

Stefanie Demann – Sebekoučink

Kniha je psaná velmi čtivě a její zásadní součástí jsou různé nástroje, které mohou být zajímavou inspirací. Přirovnala bych ji k praktické příručce pro ty, kteří chtějí lépe poznat sami sebe, uvědomit si některé své vlastnosti a hodnoty a udělat si přehled v tom, co si přejí ve svém životě dělat, dokázat nebo změnit. Pokud byste čekali knihu o...
Jessica Benjamin: Pouta lásky: Psychoanalýza, feminismus a problém dominance

Jessica Benjamin: Pouta lásky: Psychoanalýza, feminismus a problém dominance

Kniha Pouta lásky je velmi zajímavá hned z několika důvodů. V zahraničí vyšla v roce 1988, v českém překladu se dostává čtenářům do rukou až nyní. To mě přivádí k zamyšlení, zda by dnes mohla přinést i jiné postřehy. Autorka se nad problematikou dominance ve vztazích zamýšlí mimo jiné i z hlediska kultury a společenské situace a norem – zejména v kontextu rodiny a...
Lawrence H. Staples: Vina - Prométheovský úděl

Lawrence H. Staples: Vina – Prométheovský úděl

Kniha pracuje s konceptem viny jako se zdrojem potenciálu pro rozvoj člověka. Autor propojuje různá pojetí viny a hříchu s různými oblastmi života, ale také s jungiánským přístupem. Kniha umožňuje nahlédnout na vinu a hřích –  ve smyslu přestupování společenských nebo náboženských norem – způsobem, který autor přirovnává k příběhu o Prométheovi – přestoupil normy (ukradl oheň bohům), aby...
Karel Nešpor: Kudy do pohody

Karel Nešpor: Kudy do pohody

Kniha Kudy do pohody má tu příjemnou vlastnost, že už při jejím čtení je pohoda jaksi blíž. Kniha je psána velmi čtivým jazykem a je tak velmi dobře srozumitelná i naprostým laikům a začátečníkům v oblasti práce se sebou a svým klidem. Zároveň je kniha velmi obohacující i pro ty čtenáře, kteří už o různých technikách...