Recenze

Zen a umění zachránit planetu

Díky nakladatelství Alferia se k českým čtenářům a čtenářkám dostává další kniha vietnamského aktivisty a učitele zenového buddhismu Thich Nhat Hanha. V knize s názvem “Zen a umění zachránit planetu” autor spojuje své učení s tématem osobního růstu a sociálního a ekologického aktivismu. 

Finální podobu této publikace pomohli vytvořit Thich Nhat Hanhovi studenti a studentky, kteří shromáždili jeho texty a přednášky týkající se hluboké ekologie, angažovaného jednání a budování komunity. Myšlenky zenového učitele jsou v knize proloženy úvahami, které napsala jeho studentka, sestra jménem Pravé odhodlání (angl. True Dedication). 

Velká část knihy se věnuje tématům, která jsou jádrem autorova učení a se kterými jsme se již mohli potkat v jeho dalších textech. Jde o  téma soucitu, vzájemné propojenosti a spolu-bytí. Tyto principy jsou pak aplikovány na výzvy, kterým dnes jako lidstvo čelíme. Kniha je specifická tím, že v první řadě upozorňuje na nutnost vnitřní proměny každého jednotlivce, a teprve skrze tuto proměnu je možné dosáhnout změn vnějších. Díky meditacím a tréninkům plného vědomí, které v knize představuje, se totiž můžeme dostat k uvědomění, že jsme se vším, co je kolem nás, propojení – s lidmi, přírodou, planetou. A pokud bytostem a prostředí kolem sebe ubližujeme, ubližujeme tím i sobě. 

Skrze nahlédnutí tohoto vzájemného působení jsou čtenáři a čtenářky inspirováni k tomu, aby dokázali rozpoznat dopady vlastního jednání na život kolem, a převzali za ně odpovědnost. Toto uvědomění může být dle Thich Nhat Hanha katalyzátorem pozitivních změn, a to jak na osobní úrovni, tak v kolektivním usilování o ochranu životního prostředí. 

Vedle mnoha filosofických úvah je v knize například konkrétně uvedeno pět tréninků plného vědomí. Jedná se o krátké texty, které stojí na Buddhově učení a mají za cíl přivést uvědomění do každodenního života. Věnují se výživě a uzdravování, úctě k životu, laskavé řeči a hlubokému naslouchání, pravé lásce a pravému štěstí. Mohou poskytovat určitý návod, jak v tomto světě žít se soucitem a porozuměním, a vedení, jak rozpoznávat dopad našeho jednání na život okolo nás.

Koho by napadala myšlenka, že tyto úvahy pochází od člověka, který celý život strávil meditací v klášteře, hluboce by se mýlil. Thich Nhat Hanh hrál klíčovou roli v prosazování míru během války ve Vietnamu, kdy aktivně vystupoval s výzvami k mírovému řešení konfliktu. Během této války založil Školu mládeže pro sociální služby (School of Youth for Social Services). Tato iniciativa sdružovala mladé buddhisty, kteří poskytovali pomoc a podporu válkou zničeným komunitám. Autor také vytvořil termín “angažovaný buddhismus” (engaged buddhism), který usiluje o aplikaci buddhistických učení při řešení sociálních a politických problémů. Vyzývá praktikující, aby podporovali soucit, nenásilí a porozumění, a skrze uplatňování těchto hodnot tak na sebe vzali aktivní roli v transformaci společnosti.

Pokud vás oslovily autorovy předchozí knihy “Bez bahna lotos nevykvete” či “Cesta osvobození”, jistě Vám bude líbit i tato. Zatímco ve zmíněných dvou se věnuje osobnímu rozvoji a všímavosti v životě jednotlivce, v knize “Zen a umění zachránit planetu” ukazuje, jak se všímavost a osobní rozvoj dotýkají environmentálních a sociálních problémů naší doby. 

Stojí za zmínku, že kniha “Zen a umění zachránit planetu” nabízí praktické aplikace a zamyšlení, které přesahují meditační techniky a noří se do filosofie zenového buddhismu. Předkládá tak mnoho myšlenek, které ocení i ti, kteří meditaci nepraktikují. Slouží jako připomínka naší vzájemné propojenosti se světem kolem nás a důležitosti uvědomělého jednání pro zachování jeho krásy a rozmanitosti. Ať už hledáte filozofické pohledy, praktické rady pro udržitelný život nebo potřebujete povzbudit ve víře, že změna je možná, tato kniha vám je může přinést. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *