Recenze

Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci

Stáří. Podzim života. Období bilancování a, jak by řekl Erik Erikson, vývojová etapa dosažení plné osobní integrity nebo znechucení ze života. Pro většinu z nás nevyhnutelná součást života, pro někoho přirozená, pro jiného obávaná. Publikace Hany a Radka Ptáčkových ve spolupráci s kolektivem autorů předkládá zdařilý pokus o systematické shrnutí problematiky psychosociální adaptace ve stáří a nemoci a slibuje nejen vhled do širších teoretických souvislostí, současných modelů psychosociální adaptace, ale i konkrétní postupy v oblasti komunikace a hodnocení psychosociální adaptace.

Kniha je dle autorů určena jak odborníkům z řad zdravotnictví, sociálním pracovníkům, psychologům, tak i laikům, kteří jsou se seniory v častém kontaktu nebo je tato problematika zajímá. Na publikaci se podílel kolektiv autorů, což čtenář pocítí při studiu jednotlivých kapitol, které se liší čtivostí, rozsahem, mírou detailnosti, užíváním odborného jazyka i srozumitelností textu. Jak kdybych se ocitla v posluchárně vysoké školy. Některé části se četly svižně, u jiných bylo třeba zapojit znalosti terminologie z přednášek na hodinách filozofie, pár textů mne dovedlo k dogooglení si některých pojmů, abych neztratila nit. 

 

Uvedený obsah knihy napovídá, že téma psychosociální adaptace na stáří a nemoc je v knize rozebráno z celé řady úhlů:

 1. Stáří a stárnutí
  1. Demografické aspekty stárnutí
  2. Změny ve stáří
  3. Potřeby seniorů
  4. Péče o seniory
   1. Medicínská podpora seniorů
  5. Společnost a stáří
  6. Kvalita života seniorů
 2. Psychosociální adaptace na stáří a nemoc
  1. Psychosociální adaptace na stáří
  2. psychosociální adaptace na nemoc
   1. Psychosociální reakce
   2. copingové strategie
  3. Hodnocení psychosociální adaptace
  4. Modely psychosociální adaptace
 3. Psychosociální adaptace seniorů v České republice
  1. Metodika
  2. Základní dotazník
  3. Standardizované metody
   1. Souhrnná analýza standardizovaných dotazníků
  4. Standardizované metody – souhrn hlavních nálezů
 4. Hodnocení psychosociální adaptace pro praxi
  1. Deskriptory a způsoby hodnocení psychosociální adaptace
  2. Úspěšnost psychosociální adaptace
  3. Hodnocení efektivity konkrétních programů

Kniha se zabývá primárně problematikou adaptace na životní fáze stáří a nemoci, obsah textu lze nicméně dost dobře nazírat optikou jakékoliv zásadní proměny životní role; na “dysergii”, tedy konflikt “já” s nově “nastalým já”, respektive prožívání změn a reakcí okolí na ně. Kniha tak pojednává o problematice, která se nějakým způsobem dotýká každého z nás a pro mě osobně nebylo možné ji přečíst celou naráz, musela jsem si ji kouskovat. Často jsem se totiž zastavovala u reflexe vztahu k vlastnímu stárnutí, stárnutí blízkých. Přemýšlela jsem nad tím, jak snadno vlivem nemoci a/nebo zásadnější proměnou sociální role můžeme přijít o léty utvářený konstrukt toho, kdo jsme a kým chceme být, jaký životní postoj nám pomáhá vnášet do života smysl. 

Autoři publikace se nezdráhali probádat i témata, jako ageismus (stereotypizování a diskriminace), frailty (geriatrická křehkost), eutanázii či dystanázii (zadržená smrt). Témata, která v celospolečenském měřítku zůstávají mnohdy tabuizována. Přestože, oproti mému osobnímu vkusu, bylo v knize více prostoru věnováno negativním konotacím pojmu stáří a nemoc, nabízí autoři i řadu nápadů, jak pomáhat ke zvyšování pravděpodobnosti spokojeného stárnutí nejen na individuální, ale i celospolečenské úrovni. Opírají se při tom o zdroje české i zahraniční. Z hlediska aktuálnosti převládají materiály starší roku 2010, což je u publikace vydané v roce 2021 trochu škoda. Na druhou stranu je to hozená rukavička pro další práci, výzkum, praxi. Ostatně, významnou část knihy tvoří mj. i popis dostupných standardizovaných metod ke zkoumání psychosociální adaptace seniorů a možnosti Hodnocení psychosociální adaptace pro praxi, což může posloužit jako skvělý odrazový můstek zájemcům o další výzkum problematiky. A jak kniha sama ukazuje, proces adaptace na stáří a nemoc může být docela dobrodružná, inspirativní a objevná cesta. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *