Recenze

Mýty a fakta o autismu

Kniha Michala Hrdličky srozumitelným a čtivým způsobem představuje širokou škálu témat a problematických momentů, o kterých možná řada čtenářů v souvislosti s autismem slyšela. Laikům i širší odborné veřejnosti tak nabízí řadu přehledně a srozumitelně utříděných informací o diagnóze autismu, specifikách lidí, kteří tuto diagnózu mají a věnuje se také řadě pravd, polopravd a mýtů, které kolem lidí s autismem vznikly a nadále se – více či méně masově – šíří. Autorem je lékař, a tak kniha představuje sumář odborných informací, ve kterých se autor často odkazuje jak na zahraniční výzkumy, tak i na studie, které byly realizovány v českém prostředí, a kterých se často i on sám v roli výzkumníka účastnil.

Kromě velmi podrobného výkladu autistických projevů a symptomů můžeme v knize najít spoustu konkrétních a užitečných informací – jaké léky se například pro léčbu autismu a některých jeho symptomů (například hyperaktivity) užívají, jaké množství je obvyklé a jak by měly být léky „nastavovány“. Můžeme se ale také dozvědět, kde se některé „zaručené“ informace vzaly a jak to, že se stále udržují v povědomí široké veřejnosti, přestože existují důkazy o tom, že se jedná o nepravdivé nebo nepřesné informace. Čtenáři také mohou nahlédnout do historie vývoje diagnózy autismu – kde se vzala a kdo vlastně přispěl k popsání a porozumění tohoto komplexu charakteristik některých jedinců. V neposlední řadě pak může kniha pomoci lépe porozumět tomu, co za autismem a jeho projevy stojí a lépe se tak třeba dostat k tomu, co lidé s autismem potřebují.

Zdroj: Nakladatelství Protál

Zdroj: Nakladatelství Protál

Kniha Mýty a fakta o autismu může velmi dobře posloužit odborníkům, kteří jsou na poli práce s lidmi s autismem nováčky nebo si třeba chtějí rozšířit či upřesnit své znalosti. Může být také praktickým průvodcem pro rodiče nebo učitele, kteří se možná s autismem u dětí právě setkali, nerozumí však zcela přesně, co to znamená a rádi by nahlédli problematiku autismu více do hloubky. Přestože se jedná o populárně naučný text, odborná složka v něm poměrně jednoznačně převažuje, jedná se o knihu nabitou informacemi a je možné, že čtenář při její četbě ocení dostatek klidu a času a poznámkový blok u ruky.

Zdroj: Nakladatelství Protál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *