Recenze

150 terapeutických her pro dospívající: Sebehodnota, komunikace a zvládání náročných situací

Kniha 150 terapeutických her pro dospívající je skvělým pomocníkem při terapeutické a poradenské práci. Sám autor v úvodu zmiňuje, že všechny hry pocházejí z jeho dlouholeté praxe. Hry pokrývají témata, se kterými se při práci s dospívajícími můžeme nejčastěji potkat. Jmenovitě v knize nalezneme 10 kapitol na téma mindfulness, sebeúcty, komunikačních dovedností, zvládání stresu, zvládání zlosti, úzkosti, deprese, šikany, traumatu a zármutku. V každé kapitole je po 15 hrách, která jsou rozděleny do tří úrovní – lepší porozumění daného tématu, podrobnější prozkoumání tématu a jeho způsoby řešení, budování copingových dovedností.

Co bych na knize vyzdvihla jako první je přístupnost her. Všechny hry jsou koncipovány tak, abychom k nim potřebovali pouze snadno sehnatelné pomůcky (nejčastěji kresebné pomůcky). Současně se mi velmi líbí jejich různorodost, kdy zde najdeme jak hry pohybové, kreslící či dramatické. U jednotlivých her vždy autor uvádí i předpokládanou časovou dotaci, počet lidí, pro které je hra určena a jaké pomůcky jsou zapotřebí. Tato skutečnost velmi usnadňuje výběr hry vždy pro konkrétní situace.

Celkově se mi na zpracování knihy líbí, že autor se snaží jít u her do hloubky. V knize nenaleznete pouze popis her samotných, ale i otázky k návazné diskuzi a několik odborných rad z praxe. Sama jsem již měla možnost několik her ve své praxi využít a množství her, ze kterých jsem mohla vybírat mi značně usnadnilo přípravu na sezení.

Co bych však na knize vytkla je velmi formální jazyk, kterým je psána. Zejména některé otázky k diskuzi mi přijdou pro cílovou skupinu nevyužitelné, jelikož jsou dle mého názoru psány spíše pro starší a odbornější věkovou skupinu. Doporučovala bych tedy otázky zjednodušit a více přizpůsobit jazyk skutečné mluvě dospívajícího. Na druhou stranu, sám autor v úvodu knihy čtenáře podporuje v tom, ať si každý terapeut či poradce jednotlivé hry přizpůsobuje.

Knihu bych doporučila všem odborníkům, kteří s dospívajícími pracují – na první dobrou mě napadají zejména psychologové, učitelé a vedoucí zájmových kroužků – ale také všem rodičům, kteří doma nějakého puberťáka mají a rádi by se více přiblížili jeho vnitřnímu světu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *