Recenze

Putování po Hedvábné cestě

Všechny cesty vedou do Říma“ je rčení, které v sobě zahrnuje i jednu z nejslavnějších obchodních cest, které se často nesprávně říká Hedvábná „stezka“. Nejedná o stezku a v jistém smyslu ani cestu, jelikož jde spíše o síť obchodních tepen a center procházejících Čínou, východním Turkestánem, celým blízkým východem až do Evropy. Putování po této cestě zprostředkovává široké veřejnosti v knižní podobě historik, sinolog a autor mnoha publikací a odborných článků zabývajících se Asií a Čínou, Vladimír Liščák, nabízejíc ponor do historie, geografie, obchodu, ale nakonec i provádí město po městě nejdůležitějšími uzly cesty, jimiž se vydal i slavný Marco Polo či jeho otec před ním.

Obsahově se publikace dotýká takového množství témat, že se při čtení každého z nich opravdu pouze zastavíte a někdy se jen podíváte z okénka výletního autobusu, jímž vás autor veze. Co však cestou uvidíte a poznáte, je podáno čtivě a dostatečně podrobně na to, aby to vzbudilo váš zájem dozvědět se více. Kniha vás provede od cesty samotné, přes její „sestry“, její objevitele, dobrodruhy, kteří jí zmapovali, komodity, které po ní cestovaly, myšlenky, které se skrze ni předávaly, války, které se na ní vedly až po její zánik a nástup její námořní obdoby. 

Osobně mně nejvíce zaujaly kapitoly zabývající se hedvábnictvím, obchodem, cestovateli a námořní hedvábnou cestou. Asi nejúplnější, a tedy i nejuspokojivější kapitolou, která jako jediná nevzbuzuje pocit „chci víc“, ale spíše spokojenost s tím, co z ní čtenář dostává, je ta, která se zabývá  hedvábnictvím zahrnujíc jeho mytologií, historií, výrobou, výrobky a obchodem; podobný pocit vzbuzuje už pouze kapitola o námořní cestě. Kapitola o obchodu zaujme především představou o hodnotě peněz a komodit v tehdejším světě, zatímco kapitola o cestovatelích, mimo jejich stručně podaných životopisů, ukáže, jak bylo cestování dříve mnohem složitější (přejít pouze Karakoram či Himaláje mohlo zabrat týdny až měsíce) a celá cesta mohla zabrat roky.

Na konci knihy nalezneme přehled čínských dynastií, který si doporučuji přečíst před samotnou knihou, tematicky seřazené rejstříky pro osobnosti, místní názvy, věci/události a etnická jména. V textu jsou místní názvy psány i s jejich podobou čínských znaků a jejich českou výslovností. Posledním důležitým aspektem knihy jsou odsazené odstavce zahrnující stručný popis minerálů, komodit, měn, pověstí a dalších témat popsaných učebnicovou formou, které se nehodily do samotného texty – takto se k nim dá snadno vrátit. 

Přes všechno, co jsem dosud zmínil, má kniha zásadní problém, který jí zkrátka nemůžu odpustit. Je jím absence podrobnější přehledové mapy. V první kapitole sice jedna mapa přítomná je, ale její nedostatečná velikost, spolu s pouze přibližně vyznačenou trasou a naprostou absencí orientačních bodů nemile překvapí každého, kdo na slepé mapě není schopen umístit veškerá pohoří, jezera a města v Asii. Prvních několik kapitol jsem strávil s knihou v jedné ruce a druhou na klávesnici v horlivé snaze se zorientovat v jednom odstavci obsahující desítky zeměpisných názvů mně naprosto neznámých (místy neznámých i Google mapám). 

S tímto problémem se pojí má další výtka a tou je pořadí kapitol. Myslím si, že poslední kapitola provádějící čtenáře po cestě město po městě by byla vhodněji umístěna na samém začátku či jako druhá v pořadí. Hlavním důvodem je, že tato kapitola je jediná, která obsahuje alespoň několik map s vyznačenými městy. Kdyby bývala na začátku, kniha by byla o poznání méně náročná na čtení, proto bych případnému čtenáři doporučil, aby se po první kapitole přesunul na poslední a poté již pokračoval v libovolném pořadí, jelikož každá kapitola vydá za samostatnou esej.

Pokud záměrem autora bylo pro čtenáře simulovat obtíže zakoušené cestovateli po cestě za její existence či jejího objevování v 19. a 20. století, musel bych před ním smeknout čepici (a mít po ruce zručného indiána i skalp). Celkově je však kniha na vysoké odborné úrovni, je čtivá, obsah je zručně vybrán a výstižně probrán. Pokud je zeměpis vaším přítelem, tak si putování po jedné z nejslavnějších cest užijete, najdete místa, o nichž se budete chtít dozvědět více a možná se po ní jednou i fyzicky vydáte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *