Recenze

Fufi a její kamarádi

Publikace Fufi a její kamarádi: cvičení pro rozvoj řeči je materiál zejména pro rodiče a logopedy či pedagogy mateřských škol, kteří hledají graficky přitažlivý materiál k podpoře rozvoje řeči u dětí. 

Autorka publikace, Lucie Šafářová, působí coby logopedka ve zdravotnictví a ve spolupráci s ilustrátorkou Irenou Sojkovou vytvořily podlouhlou knížku, která obsahuje 36 dvoustran s ilustracemi o formátu A4 na straně jedné, doplněné o stručný teoretický základ a především instrukci, jak s daným obrázkem cíleně pracovat na straně druhé. Uživatelům se tak do ruky dostává příručka plná pracovních listů zaměřených na rozvoj řeči u dětí s vývojovou dysfázií, oslabenou slovní zásobou, nebo třeba potížemi v oblasti zrakové a sluchové percepce.

Malé i velké čtenáře provází na jejich cestě liška Fufi se svými kamarády Emčou a Pepou. Každý pracovní list, dvoustránka, je zarámována určitou více či méně všední situací z každodenního života, jako je návštěva lesa, kavárny, ráno v mateřské školce, nebo třeba dovolená na horách, podivný sen či třeba vyprávění děděčkových historek. 

Zdroj: Nakladatelství Portál

Zdroj: Nakladatelství Portál

Pracovní listy jsou postupně řazeny podle obtížnosti od nejjednodušších cvičení, kdy jsou děti povzbuzovány k trénování k citoslovcí (resp.onomatopoie jako ííi, brum, haf), ke cvičením složitějším, vhodnějším i pro starší či verbálně zdatnější děti, kdy děti trénují mj. i paměť a porozumění a mají například za úkol zkusit převyprávět příběh.

Publikace Fufi a její kamarádi nabízí ke každému pracovnímu listu nejen metodický pokyn, k rozvoji jaké dovednosti je dané cvičení určené a jak k němu přistoupit, ale také alternativní strategie využití, tipy a možnosti využití dalších materiálů, předmětů či doplňujících aktivit tak, aby pro dítě byl nácvik spíše hrou. A na to autorka klade obzvlášť důraz, aby aktivity byly především zábavou pro všechny zúčastněné, aby splňovaly tři hlavní kritéria:

  • hravost
  • praktičnost
  • individuálnost

A tak například u prvního pracovního listu nabádá autorka dospěláky, aby si neváhali připravit herní žetony a nákladní auto, které každý správně pojmenovaný žeton naloží a odveze, případně nabádá rodiče s dětmi, aby si občas měnili role a děti se stali zkoušejícími rodičů, kteří se mají snažit uhodnout, co za zvíře dítě řeklo apod. Za mě paráda!

Coby milovnice čtení a sebevzdělávání jsem v knize postrádala snad jen trochu prostoru věnovaného byť jen stručným informacím o tom, co to vlastně ty “vady řeči” jsou, kde se berou, nebo třeba co to znamená ta vývojová dysfázie. Řada rodičů totiž tyto termíny slýchá, ale moc si neumí představit, co se za nimi skrývá a jak jim mají rozumět. Ač samozřejmě chápu, že značka ideál je mít k ruce svého logopeda, se kterým to lze dopodrobna prodiskutovat. A také rozumím tomu, že autorce šlo především o nabídnutí praktických nápadů k tréninku, nikoliv o umoření uživatelů teorií.

Na knize je v pozitivním smyslu znát, že autorka při její tvorbě spolupracovala nejen s ilustrátorkou, ale také s kolegyněmi klinickými logopedkami, protože pokrytím témat je poměrně vzevrubná. Věřím, že každý, kdo pracuje s dětmi, mi dá za pravdu, že tzv. práce s dětmi se mnohdy spíše podobá tvořivé dobrodružné alchymii, kdy společně hledáme, co danému dítěti sedne. Materiálů a pomůcek, kterými se lze inspirovat, či je zkusit v praxi využít, tak snad nebude nikdy příliš. A logopedům, rodičům či předškolním pedagogům, přijde jistě vhod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *