Recenze

Ofélie podruhé – záchrana já dospívajících dívek

Ofélie podruhé – záchrana já dospívajících dívek je doplněné a revidované vydání kultovní knihy z oblasti psychologie dospívajících od americké klinické psycholožky a terapeutky Mary Pipher a její dcery Sary Pipher Gilliam. Autorka zde srovnává nástrahy číhající na dospívající dívky v období 90. let a 21. století a nabízí možnosti, jak se s nimi co nejlépe vypořádat. Ať už jste rodič, dospívající, učitel, terapeut, zkrátka kdokoliv, kdo se snaží pochopit, co se děje v duši dospívajících dívek, tahle kniha se pravděpodobně rychle zabydlí v poličce Vaší domácí i pracovní knihovny.

Ofélie podruhé je poutavě napsaná kniha. Psycholožka Mary Phiper ve spolupráci se svou dcerou Sarou v textu propojuje a dává do souvislostí poznatky z vlastní praxe, vývojové psychologie, filozofie, geopolitické situace, kultury. Kniha obsahuje kapitoly Rodiny, Matky, Otcové, Rozvod, Deprese, Sebepoškozování, Poruchy příjmu potravy, Drogy a alkohol, Sex, Sexuální násilí a Případové studie a zkušenosti z terapeutické praxe.

Dospívání bývá pro všechny zúčastněné extrémně dobrodružné období – období plné otázek. Tolikrát při práci s dívkami na počátku puberty sleduji proměnu, jak kdyby jejich dříve sebevědomé, radostiplné já začalo překvapivě rychle klesat ke dnu. Dospělí pracující s dospívajícími se neubrání otázkám: Jak vést dospívající k nezávislosti a samostatnosti a přitom je chránit? Jak jim nabízet podporu a radu a přitom je nerozčílit? Dospívání představuje fascinující období, kdy se utváří dospělost a osobnost, ne vždy je však snadné přijít na to, jak k nástrahám dospívání přistoupit. Kniha nabízí spoustu inspirace, jak k dospívající dívky na jejich cestě za budováním zdravé sebehodnoty podpořit.

Osobně mě obzvlášť zaujalo porovnání rozdílů ve vztahů s matkami dívek dospívajících v 90. letech a v současnosti a rozdílnost problémů, kterým dívky typicky čelily dříve a kterým čelí dnes. Zatímco v 90. letech zpravidla nemívaly dívky tak důvěrné vztahy se svými matkami, více rebelovaly a častěji čelily problémům s alkoholem či drogami, dnešní dívky mívají daleko bližší a důvěrnější vztahy s matkami a zdá se, že rebelii vystřídaly mnohdy úzkosti a deprese. Autorka nabízí zamyšlení, čím to může být a jak s tímto fenoménem adekvátně naložit.

Co bych knize vytkla je skutečnost, že podle použitých kazuistik Mary Piper čerpala nejvíce z praxe v 90. letech. Většina příběhů a kazuistik je zasazena do minulého století. Problematika současných dívek dospívajících nyní je zde popisována spíše skrze data z různých vědeckých výzkumů a studií, příklady ze současné praxe pak v knize chybí. Autorky se opírají o své znalosti a zkušenost z prostředí USA, přičemž některé zdůrazňované fenomény (např. terorismus, střelba na školách a jejich dopad na dospívající) pro českou populaci tolik aktuální nejsou.

Nové vydání slibuje doplnění o témata 21. století, zejména pak fenomén sociálních sítí. Problematika světa technologií, sociálních sítí a médií mi vyznívala veskrze negativně a navrhovaný způsob, jakým se s nimi vypořádat, je se od nich co nejvíc oprostit, odstřihnout, omezit je. Očekávala bych spíše návrhy, jak je využít produktivním a prospěšným způsobem. Knize, v mých očích, k dokonalosti chybělo více příkladů a nástrojů situovaných do současnosti.

Přestože autorka při psaní knihy čerpala z reality dospívání dívek v 90. letech, podařilo se Mary a Sarah Piper  uchopit vývojové období, které bývá jinak pro všechny (dospělé i dospívající) uchopitelné jen velmi zřídkavě. Kniha přináší moudrost, nadhled, klid a důvěru v to, že i dramatické životní příběhy mohou mít dobrý konec. A to se v džungli života dospívajících vždycky hodí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *