Recenze

Nedostupný otec aneb Jak zvládnout narušený vztah mezi dcerou a otcem

Existuje spousta knih, které se věnují tématu narušeného vztahu matek a dětí. Otcové bývají v tomto kontextu často opomíjení, nyní však vyšla kniha, kde ústředním tématem je právě vztah mezi otcem a dcerou.

nedostupný otec

Téma narušených vztahů mezi otci a dcerami je v dnešní době velmi aktuální, protože spousta rodin se rozpadá, rodiče se rozvádí a často pak po odchodu muže z rodiny dochází ke ztrátě kontaktu s dětmi. Rodiny bývají často poznamenány psychickými potížemi otců, závislostí na návykových látkách a dalšími problémy, které soužití rodiny výrazně znesnadňují. Problémy mezi otcem a dcerou mohou narušit identitu žen, vést k pocitu, že si nezaslouží, aby je měl někdo rád. Omezuje to jejich schopnost v budoucnu navázat a udržet partnerský vztah. Tyto potíže navíc ženu mohou provázet po celý její život.

Autorka knihy Sarah Simms Rosenthal je americká sociální pracovnice a terapeutka. Sama přiznává, že ji ke knize inspirovala vlastní zkušenost s fyzicky přítomným, ale emocionálně nedostupným otcem. Další inspirací jí byly klientky, které přicházely do její pracovny a zažívaly potíže související právě s narušeným vztahem mezi nimi a jejich otci. Velmi na knize oceňuji právě to, že autorka do knihy vkládá i svůj osobní příběh a tím se přibližuje čtenářům, nebo především čtenářkám, které těmto problémům čelí také.

Kniha je však velice osobní zpovědí nejen autorky, ale také dalších žen, které svolily k publikování svého životního příběhu. První část knihy je tedy věnována právě jim. Formou vyprávění autorka popisuje, jak různé typy nedostupných otců ovlivňují životy jejich dcer. Tato část knihy je napsána velice čtivou formou a z některých příběhů skoro až mrazí v zádech.

Na konci každé kapitoly autorka uvádí krátký rozbor toho, o co vlastně ve zmíněných příbězích jde a shrnuje. jak se ženy z příběhů dokázaly navzdory nepříznivému vývoji v dětství postavit na vlastní nohy. To mi přijde kapku nadbytečné vzhledem k tomu, že tzv. „cestě k uzdravení“ je věnována celá další část v knize. Autorka navíc na můj vkus nejde příliš do hloubky a pouze popisuje zjevné věci, které si čtenář sám dokáže poměrně snadno odvodit.

Zajímavostí této knihy je, že obsahuje dotazník, dle kterého lze zjistit, o jaký typ neodstupného otce se v případě dané klientky jedná. Čtenářka si může dotazník vyplnit a zjistit tak, kde je v jejím případě problém a také jak jej řešit. Na to autorka v knize poměrně přehledně uvádí různé tipy a inspiruje příběhy žen, které tento problém úspěšně dokázaly překonat.

Knihu bych doporučila zejména ženám, které se potýkají s potížemi pramenícími ze vztahu  s násilnickým, nepřítomným, alkoholickým, duševně nemocným, nezodpovědným, sobeckým či nemilujícím otcem. Dcery těchto otců mohou v knize najít inspiraci pro svůj vlastní život a objevit strategie k překonání pocitů prázdnoty, které z takových vztahů pramení. Pro studenty a odborníky může být zajímavé nahlédnutí do duší a životů takovýchto žen, jejichž otevřené zpovědi jsou významnou součástí knihy. Pro praxi může být využitelný i výše zmíněný dotazník a způsob terapeutické práce, který autorka v knize na několika místech zmiňuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *