Recenze

Arteterapeutické aktivity a mindfulness pro děti a dospívající s psychickými obtížemi

Pracujete s traumatizovanými dětskými a dospívajícími klienty? Hledáte způsoby, jak těmto umožnit se otevřít a rozpovídat o se? V knize psychoterapeutky Dawn D’Amico najdete 101 popisů aktivit a intervencí, které můžete využít při práci s dětmi a dospívajícími, kteří se potýkají s psychickými obtížemi způsobenými traumatem nebo složitou životní situací. Kniha je především praktickým návodem, jak aktivity použít při terapeutickém sezení. Součástí popisu každé aktivity jsou také dvě stručné kazuistiky o využití dané aktivity s dítětem a dospívajícím. Přestože je kniha primárně určena pro práci s těmito dvěma věkovými skupinami, většinu aktivit je možné využít i v terapii dospělých klientů, třeba jen s malou obměnou.

Aktivity jsou v knize rozdělené do tří částí, podle toho, čeho s nimi můžeme dosáhnout: sebevyjádření, zvládání a pozitivní myšlení. Velkou výhodou je, že aktivity jsou uzpůsobené práci s traumatizovanými klienty – je tedy bezpečné je zapojovat i v situacích, kdy není zřejmé, zda přichází klient s traumatem. Aktivity jsou vždy koncipované tak, aby klienta jen „naťukly“, umožnily obejít klientovy rozumové stráže a naladit se i na jiné zdroje informací. Zároveň jsou však natolik citlivé, že je možné se k tématu přiblížit jenom tak, jak je v danou chvíli  bezpečné. Pro většinu aktivit jsou potřeba výtvarné pomůcky, které jsou běžně dostupné. Ale využijete např. i staré klíče, kaleidoskop nebo knoflíky. V knize najdete i aktivity, ke kterým nejsou žádné pomůcky potřeba. Do aktivit se tedy můžete s klienty rovnou pustit.

V první části knihy najdete aktivity, které jsou vhodné v začátcích terapie. Usnadní totiž klientovi otevřít se, vyjádřit, s čím přichází. Přijdou vhod i v těch okamžicích terapie, kdy kroužíme kolem tématu, ke kterému je obtížný přístup. Aktivity ve druhé části knihy podporují i ty nejmladší klienty v tom, aby si dokázali uvědomit a zmapovat své vnitřní zdroje, ale i vnější možnosti podpory. Tyto aktivity umožní zahlédnout možnosti v situacích, z nichž zdánlivě žádná východiska nejsou. Zároveň si klienti budují a posilují sebedůvěru, aby mohli v terapii vstoupit do kontaktu s bolestivými či jinak náročnými tématy a dokázali je začlenit do svého životního příběhu. Aktivity ve třetí části knihy vedou klienty k tomu, aby si osvojili dovednosti zaměřit svou pozornost na budoucnost, v níž je možné věci udělat jinak a změnit. Cílem aktivit je rozšířit vlastní možnosti, které klienti často vnímají díky svým dosavadním zkušenostem jako velmi zúžené.

Svým rozsahem kniha pokrývá téměř celý terapeutický proces od úplného začátku až k přípravě ukončení. Nabízí výběr z opravdu velkého množství intervencí pro téměř každého klienta. Velkou výhodou je i to, že k intervencím opravdu není třeba žádné náročné vybavení, některé dokonce počítají i s recyklací např. časopisů. Jedinou nevýhodou knihy je opravdu minimum teorie, která by v některých případech mohla posloužit k lepšímu pochopení možností aktivit, obzvlášť pro začínající terapeuty. Sice tuto roli plní kazuistiky, ale některé jsou natolik stručné, že hlubší pochopení umožňují jenom částečně. Nicméně tento nedostatek kniha plně vyvažuje jasnými pokyny k provádění intervencí a opravdu velkým množstvím možností. To z této knihy rozhodně dělá poklad, který by neměl chybět v knihovnách terapeutů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *